Att minska vikten med några gram, eller att helt byta material och formgivning, är åtgärder som kan ge betydande miljövinster. Detta gäller exempelvis konsumentprodukter som säljs i stora volymer och det är faktiskt aldrig försent att miljöanpassa en produkt eller förpackning.

Storsäljande läkemedelslock

Med hundratals miljoner producerade lock gör materialeffektivitet stor skillnad.

”I 30 år har vår storsäljare av lock för läkemedelsförpackningar varit en produkt som har beteckningen SC”. Under årens lopp har vi faktiskt producerat detta lock i tresiffrigt antal miljoner”, konstaterar Glenn Svedberg, som är VD för Nolato Cerbo. ”SC ingår i Cerbo Classic­sortimentet och är ett skruvlock med garantiförslutning i form av ett inre membran. Detta måste tas bort innan man kommer åt läkemedlet”, fortsätter Glenn.

Efter alla år har en ny version av locket utvecklats. ”Locket är resurssnålare genom att vi sparar på plastråvaran, men vi har samtidigt arbetat hårt för att minska materialspillet under produktionsprocessen”, säger Glen Svedberg. SC Light­locket väger 30 procent mindre än den tidigare produkten, vilket bland annat minskar av energiförbrukningen vid tillverkningen. Det är ju mindre mängd plastråvara som måste hettas upp och sedan kylas ner igen. Även tillverkningsflödet har optimerats. För tillverkningen av det äldre SC­locket krävdes tre olika maskiner, med tidskrävande förflyttning mellan maskinerna. SC Light­locket tillverkas i en enda kombinerad automatcell, vilket förkortar genomloppstiden.

Eftersom locket är en del av en läkemedelsförpackning har produkten genomgått en omfattande validering av funktion och prestanda innan det godkändes för seriestart. ”Jag kan bara hålla med om att några gram här och där verkligen kan bidra till bättre miljöprestanda”, avslutar Glenn.

Minskad miljöpåverkan och halverad kostnad

Under många år har Vitamex kapslar med omega­3 fettsyror förpackats i en rund aluminiumburk. Burken har dock inte uppfattats som den bästa med tanke på exponeringen i butikshyllan och miljöprestandan. Företaget Midelfart Sonesson beslöt därför att ge produkten Triomega en ansiktslyftning genom en ny förpackning. Kraven var att den nya förpackningen skulle ha bättre synlighet, erbjuda stor plats för etiketten, ha lägre miljöpåverkan och kosta mindre att tillverka. Uppdraget att ta fram en ny burk gick till den norska designfirman Design 2025 och Nolato Cerbo.

Nya burken formsprutas i vit, lätt och återvinningsbar polypropylen.

”Redan från början tyckte vi att förpackningen inte skulle se ut som en typisk rund burk i plast utan att den skulle ha en mer spännande form”, berättar Dennis Broberg, som är utvecklingschef på Nolato Cerbo. ”Själva formen skulle skapa synlighet på hyllan samtidigt som den gav möjlighet till stora etiketter med premiumkänsla”, fortsätter han. Efter ett omfattande utvecklingsarbete blev resultatet att den nya burken formsprutas i vit, lätt och återvinningsbar polypropylen i form av en burkdel och en lockdel. Komponenterna levereras som en enhet till kunden och efter fyllningen med omega-3-kapslarna ultraljudssvetsas locket fast, vilket ger en tät burk. Förpackningen är samtidigt lätt att öppna och försluta för konsumenten.

Triomegaförpackningen introducerades först på den norska marknaden och finns nu även i Sverige. Det ursprungliga kravet på god synlighet på butikshyllan har uppfyllts, men hur gick det med de två andra kraven som rörde miljöpåverkan och produktionskostnad? ”Det är bara att konstatera att även ur miljö- och kostnadssynpunkt blev projektet lyckat. Jämfört med aluminiumburken har den nya förpackningen minskat koldioxidutsläppen med 45 procent och produktionskostnaden har minskat till hälften”, avslutar Dennis Broberg vid Nolato Cerbo.

Artikeln publicerad i mars 2011.