Tillgång till rent vatten är en förutsättning för ett värdigt och hälsosamt liv. Varje år drabbas miljontals människor i sjukdomar som en konsekvens av undermålig sanitet och brist på rent vatten. Varje dag dör 1 400 barn i världen i diarrésjukdomar som kolera och tyfus. Rent vatten är så betydelsefullt att FN:s generalförsamling har erkänt tillgång till både rent vatten och toaletter som en mänsklig rättighet.

Peepoople Enligt FN-förbundet måste Sverige och övriga FN-medlemsländer fortsätta att arbeta för att alla jordens människor ska få tillgång till rent dricksvatten och sanitet. Framför allt krävs satsningar för att nå de människor som har hamnat utanför, exempelvis de fattiga ländernas landsbygdsbefolkning. Situationen är antagligen svårast i Indien där nästan 800 miljoner lever utan grundläggande sanitära anläggningar och 600 miljoner människor tvingas utföra sina behov utomhus.

”Vi vill bidra till bättre sanitära förhållanden i utvecklingsländer och har utvecklat engångstoaletten Peepoo. Den består av bionedbrytbar plast och förhindrar att fekalier sprids till omgivningen”, berättar Karin Ruiz, som är vd för Peepoople AB. ”Vår utgångspunkt är att angripa problemen vid källan och erbjuda en lösning som individen kan klara ekonomiskt och använda på ett värdigt sätt. Något som också kan ge status”.

Toaletten Peepoo

Sanitära system i de flesta länder bygger på en avancerad infrastruktur i form av avloppsledningar och reningsverk. I många fall system som är dyra att bygga och driva och som förbrukar stora mängder vatten. ”Vi har ett annat perspektiv som bygger på småskalighet, ingen vattenförbrukning och att lösningen inte kräver några investeringar”, säger Karin.

”Toaletten Peepoo består av en kompakt påse som väger 10 gram och som innehåller 6 gram urea (karbamid). Den består av bionedbrytbar plast med ett inre lager som kan vecklas ut till en slags tratt. Den är enkel att lagra, hantera och använda. Bara en sådan enkel sak som att toaletten aldrig är upptagen och att den alltid är ren ger uppenbara fördelar”, fortsätter Karin Ruiz.

Peepoople

”När Peepoo har använts försluts påsen med en knut och kan tas omhand på ett säkert sätt, oavsett om det finns kollektiva insamlingssystem eller inte. Den är luktfri under ett dygn och kan lagras i närheten. Risken för spridning av sjukdomar blir låg då Peepoo innehåller urea som oskadliggör skadliga bakterier, virus och parasiter. Processen uppfyller WHO:s sanitära krav. Själva påsen bryts efterhand ner till koldioxid, vatten och biomassa. Avföring och urin bildar näringsämnen som kan användas i jordbruket”, avslutar Karin. ”Vi bryter dessutom kopplingen mellan vattenanvändning och toaletter”.

Slumområden, skolor och vid katastrofer

Peepoople AB har investerat mer än fyra miljoner Euro i en fullt automatiserad produktionslinje i Sverige. Kapaciteten är 500 000 Peepoos per dag eller 150 miljoner enheter per år. Företaget har också utvecklat kompletterande produkter som har testats i stor skala. Peepoo Kiti är en slags sits där Peepoo kan placeras. Det finns också ett tält som kallas Peepoo Yizi som ger skydd när toaletten används.

Bolaget har etablerat fyra fokusområden för sina produkter:

peepoople

      • Slumområden i städer – Här bidrar företagets toalett till både sanitära lösningar och nyttig användning av näringsämnen. För att testa affärsmodellen har man sedan 2010 drivit storskaliga projekt i slumområden i Kenya.
      • Skolor – Här driver Peepoople ett program som stöds av flera givare, bland annat Vi-skogen och Postkodlotteriet. Det bygger på grundtanken att barn har både lätt att ta till sig nya metoder, och kan sprida god teknik vidare. För närvarande omfattas 13 000 barn i Nairobi i Kenya av programmet.
      • Katastrofsituationer och flyktingläger – Peepoo Personal Pack, Peepoo Kiti och Peepoo Yizi säljs till hjälporganisationer, FN och regeringar. Produkterna utgör komplement till andra sanitära lösningar vid katastrofsituationer och i flyktingläger, ofta med fokus på utsatta grupper som kvinnor och barn.

Artikeln publicerad september 2014