”Man kan säga att vi verkligen har gjort en resa med målet att utveckla världens första helt förnybara förpackning för mejeriprodukter och andra drycker”, konstaterar Erik Lindroth, som är Miljödirektör på Tetra Pak Nordics.

”Det var den finska mejeriproducenten Valio som blev det första företaget i världen att använda förpackningen Tetra Rex® Bio-based. Detta var en världspremiär som utgjorde en av flera milstolpar i Tetra Paks långsiktiga arbete för att erbjuda allt starkare miljöprestanda för hela vår produktportfölj, såväl som för vår verksamhet”, fortsätter Erik.

BiobasedTwistCapOSO34Milstolpar på vägen

Erik Lindroth pekar på några viktiga milstolpar under resan mot den förnybara förpackningen:

2007: Tetra Pak erbjuder de första dryckeskartongerna i världen som är märkta enligt FSC (Forest Stewardship Council).

2011: Biobaserade skruvkorkar som tillverkas av plast med sockerrör som råvara. Läs mer om detta i artikeln ”Skruvkork av bioplast”.

2013: 1,1 miljard biobaserade skruvkorkar såldes över hela världen, vilket var en ökning med mer än 80 procent jämfört med föregående år.

2014: 44 miljarder FSC-märkta förpackningar nådde konsumenterna.

2014: Tetra Pak lanserar första biobaserade skruvkorken för takåsförpackningar (TwistCap OSO 34; se bilden). Den är tillverkad av högdensitetspolyeten (HDPE) som utvunnits från sockerrör.

2014: Den första helt förnybara dryckeskartongen görs tillgänglig för konsumenterna och hamnar på butikshyllorna.

Tetra Rex® Bio-based

Den nya Tetra Rex® förpackningen är den första i sitt slag på marknaden, med plastskikt av biobaserat lågdensitetspolyeten (LDPE), skruvkork av biobaserat högdensitetspolyeten (HDPE), samt FSC® märkt kartong (Forest Stewardship Council®) från ansvarsfullt skogsbruk. Allt polyeten i kartongen framställs från sockerrör och plasten är helt spårbara till sitt ursprung. Detta gäller också den Forest Stewardship Council (FSC®)-certifierade kartongen av träfibrer.

Tetra-Rex-bio-basedlayesTetra Paks kunder, som använder standardförpackningen Tetra Rex 1-liter med TwistCap OSO 34, kan enkelt gå över till den nya versionen utan att behöva investera mer eller anpassa befintliga fyllningsmaskiner.

Konsumenterna kan identifiera den helt förnybara versionen av Tetra Rex genom texten ”Bio-based” som tryckts på förpackningens gavel.

Valio först ut på butikshyllan

Under 2015 introducerade Valio förpackningen för produkten Valio Eila® laktosfri mjölkdryck på butikshyllorna i Finland. Produkterna är tillgängliga i 1-litersversionen av Tetra Rex biobaserade förpackningar med en TwistCap OSO 34 skruvkork. De fylls på Valios mejeri i Jyväskylä i Finland på standardversionen av Tetra Paks fyllmaskin TR/28.

Konsumenternas synpunkter på den nya förpackningen kommer därefter att ligga till grund för beslut om förpackningen skall användas bredare i Valios portfölj av kylda produkter.

“Valio har förbundit sig att öka andelen förnybara råvaror i sina förpackningar. Vi delar en gemensam vision om innovation och miljöansvar med Tetra Pak och vi är stolta över att vara först i världen med att erbjuda våra produkter i en helt förnybar dryckeskartong”, säger Elli Siltala, Marknadsdirektör på Valio.

Valios CEO Annikka Hurme och Tetra Paks CEO Dennis Jönsson visar den biobaserade Tetra Rex® förpackningen.

“Det är en fantastisk känsla att äntligen få se helt förnybara förpackningar på butikshyllan. Detta visar på den fokuserade ansträngning som kunder, leverantörer och kollegor på Tetra Pak gjort för att göra detta möjligt”, säger Charles Brand, Executive Vice President of Product Management & Commercial Operations på Tetra Pak.

”Vi har gradvis ökat användandet av förnybara material i våra förpackningar de senaste åren. Det arbetet fortsätter med att vi utvidgar konceptet med helt förnybara förpackningar till andra delar i portföljen samtidigt som säkerhet, kvalitet och funktionalitet bibehålls”, avslutar Charles Brand.

Artikeln publicerad mars 2015