Bra förpackningar skyddar, bevarar och marknadsför olika varor.

Förpackningar skyddar, bevarar och marknadsför olika varor. Inom de flesta branscher ställer man därför höga krav på förpackningarnas tekniska egenskaper, kvalitet och känsla. Som konsument kan man ibland bli lite bekymrad över alla de förpackningsmaterial man bär hem och som förr eller senare hamnar i soppåsen.

Utvecklingen inom förpackningsområdet går emellertid fort och frågor som rör hållbar utveckling har blivit allt viktigare. Att minska materialanvändningen och därmed sopberget är en tydlig trend. Detsamma gäller användningen av ”monomaterial”. Att inte blanda olika materialtyper underlättar nämligen källsortering och återvinning. Intresset är också stort för bionedbrytbara förpackningsmaterial. En annan trend är att minska förpackningarnas klimatpåverkan genom att minska användningen av material som är baserade på fossila bränslen, dvs plaster. En nyligen genomförd konsumentundersökning visar att det är 87 procent av de tillfrågade skulle välja en pappersförpackning framför en plastförpackning som innehåller samma produkt.

Det Lundabaserade företaget Flextrus erhöll 2009, tillsammans med Billerud, Packaging Innovation Award för förpackningsmaterialet Flextrus PaperLite® som är baserat på Billeruds papper FibreForm. Minskad materialanvändning, lägre koldioxidutsläpp, återvinningsbarhet och god formbarhet är egenskaper som bidrog till att organisationen Packaging Industry Awards premierade Flextrus och Billerud.

FibreForm och PaperLite®

Billeruds FibreForm är ett pappersbaserat material som är vätskebeständigt, har hög töjbarhet och som kan formas i befintliga termoformningslinjer. Något som tidigare inte har varit möjligt för papper. Materialet kan töjas upp emot 20 procent och resultatet kan bli förpackningar med innovativa och spännande former. FibreForm består av FSC-certifierad pappersråvara och förpackningarna är komposterbara och återvinningsbara. Flextrus PaperLite® utnyttjar det pappersbaserade materialet och genom extrudering skapas skräddarsydda typer av skyddande barriärskikt och förseglingar. Även produktionen av PaperLite® är FSC-certifierad.

Livsmedelsförpackningar

Dagligvarukedjan Marks & Spencer i Storbritannien har nyligen lanserat skivat kött i en pappersbaserad förpackning från Flextrus.

Genom extrudering skapas skräddarsydda typer av skyddande barriärskikt och förseglingar

Förpackningen har samma produktsäkerhet som ett konventionellt plasttråg men uppvisar flera miljöfördelar. Billerud tillverkar pappret och Flextrus förser det med tryck, barriär och försegling. Förutom användningen av FibreForm görs extruderingen av barriärmaterialen i tunna skikt, vilket ger lägre materialåtgång. Den avancerade flexotryckningen ger miljöfördelar genom att vara energieffektiv och minska materialåtgången. Den slutliga konsumentprodukten tillverkas hos Tulip UK i företagets existerande termoformningsmaskiner.

”Marks & Spencer är glada över att, som först på marknaden, ha lanserat denna förpackningsinnovation med Flextrus. Förpackningen ger vår skinka ett högklassigt utseende och är baserat på miljöcertifierat papper”, säger Mark Caul, Packaging Technologist på Marks & Spencer.

Det finns ytterligare en PaperLite®-förpackning ute i butikshyllorna i England. Det är företaget Kerry Foods som valt att differentiera en livsmedelsprodukt genom att behålla papprets vita yta och valt ett enkelt tryck. Avsikten är, furutom att bidra till en bättre miljö, att förstärka budskapet om naturlig produkt utan konstgjorda tillsatser.

Mobiltelefonen Green Heart

Ett exempel på användningen av PaperLite® är förpackningen till SonyEricssons koncepttelefon Green Heart.

Koncepttelefonen Green Hearts förpackning är gjord i förnybart material

Avsikten är att mobiltelefonens miljöpåverkan ska vara så låg som möjligt vilket inkluderar nytänkande i minsta detalj. Detta omfattar exempelvis ett hölje av återvunnen plast, lackering med lösningsmedelfri färg, energibesparande display, nätbaserad manual, samt en miljöanpassad förpackning. Förpackningen är formad som ett löv och öppnar sig som en mussla och här är det FibreForms töjbarhet som skapar förutsättningen för den innovativa designen. Förpackningen har 20 procent lägre vikt än en traditionell kartong i wellpapp och består huvudsakligen av förnyelsebar råvara.

Artikeln publicerad i juli 2010