”Zoégas har erbjudit svenska konsumenter mörkrostat kaffe i 130 år men det är inte en självklarhet att du ska kunna njuta av en kopp kaffe även i framtiden”, konstaterar Claus Boysen, som är Nordic Marketing Manager på Nescafé. Zoégas, Nescafé och Nespresso ingår i livsmedelskoncernen Nestlé som är en av världens största inköpare av kaffe.

”Efterfrågan på kaffe ökar i världen över men samtidigt står den globala kaffemarknaden inför en rad utmaningar. Det rör sig om fluktuerande priser, minskad avkastning från åldrande eller sjuka träd, klimatförändringar, alternativa grödor och stigande råvarupriser. Vi måste därför agera för att säkra kaffets framtid och se till att det inte blir en lyxvara som endast några få kan ta del av. Vi lanserade därför för några år sedan Nescafé Plan som nu rullas ut i de nordiska länderna. Planen bygger på grundläggande principer som rör hela värdekedjan från odling till konsumtion”, fortsätter Claus.

Nescafé Planimage1

”Nescafé Plan är ett globalt initiativ kring ansvarsfullt jordbruk och hållbar produktion
och konsumtion. För att åstadkomma en djupgående förändring krävs kraftfulla åtgärder i hela värdekedjan”, berättar Claus Boysen.

”Majoriteten av världens 25 miljoner kaffeproducenter är småbrukare som är direkt beroende av kaffeodlingen som sin främsta försörjningskälla.
Genom Nescafé Plan siktar vi på att stärka så många bönder som möjligt. I samarbete med Rainforest Alliance hjälper vi bönderna att klara både hållbarhetskraven (4C, SAN) och optimera produktiviteten. I planen ingår ekonomiska aktiviteter som mikrofinansprogram och skördeförsäkringar, men i slutändan får bönderna sälja sina skördar till vem de vill. Målet var att utbilda 10 000 bönder per år mellan 2010 och 2020 men redan 2014 hade 376 500 bönder utbildats”

”Vi har gjort en betydande investering för att utveckla kaffeplantor som är mermotståndskraftiga mot klimatförändringar och sjukdomar och som ger högre avkastning. Genom Nescafé Plan vill vi också minska påverkan på miljön, bland annat genom att återanvända biologiskt avfall till energiproduktion och genom återvinningsinitiativ över hela världen. Målet är att minska energiförbrukningen med 30 procent och vattenkonsumtionen med 20 procent. Dessutom arbetar vi med vi med grön logistik och lösningar som minskar förpackningarnas vikt och volym”, konstaterar Claus. ”Nescafé Plan handlar också om att öka medvetenheten hos medarbetarna och konsumenterna om de utmaningar den globala kaffemarknaden står inför. Här arbetar Zoégas, Nescafé och Nespresso med marknadsföring, aktiviteter i livsmedelsbutikerna och intern utbildning”.

”Planen anger strategisk riktning för hur Nestlé ska handla med kaffe på medellång och lång sikt. För att backa upp ambitionerna om investerar koncernen mer än 400 miljoner EUR i hållbara kaffeprojekt under de kommande tio åren. Vårt nordiska mål för 2016 är att allt grönt kaffe som direkt köps in ska uppfylla kraven i 4C. På en global nivå siktar vi på att köpa in 90 000 ton Nescafé-kaffe enligt SAN-principerna innan 2020. Under 2013 köpte Nestlé 257 000 ton hållbart kaffe vilket är mer än något annat kaffeföretag i världen”, avslutar Claus Boysen.

Kvinnliga kaffebönder i Kenya

”För att säkra den unika Zoégassmaken behöver vi kaffebönor av hög kvalitet, främst från Östafrika. Utbudet av hållbart odlat kaffe av är begränsat i regionen och räcker inte för att möta efterfrågan. Utöver att vara en del av Nescafé Plan investerar vi därför i initiativ som utbildar kaffebönder i hållbar och produktiv odling av vårt kvalitetskaffe i Östafrika. Vi har ett extra fokus på att få med fler kvinnliga kaffebönder och vill att minst 30 procent av de som utbildas är kvinnor”, säger Cathrine Ossborn, som är marknadschef på Zoégas.

”Under 1980 talet producerades över 128 000 ton kaffe i Kenya men idag är produktionen nere i cirka 50 000 ton och bara en bråkdel är hållbart odlat. En av anledningarna till den minskade kaffeproduktionen är andra inkomstkällor som ger högre intäkter till lägre arbetsinsats, exempelvis blomodlingar. Kaffeodlarna får heller inte längre statliga stöd i utveckling av odlingarna vilket resulterar i låg effektivitet och sämre avkastning”, fortsätter Cathrine.

Ett sätt är att stärka kaffets framtid är att engagera fler kvinnor och unga inom kaffeodling. Hälften av dem som arbetar med kaffe i världen är kvinnor men mindre än fem procent har ledande befattningar och traditionellt har kaffeodlingarna drivits av män. Av historiska och kulturella skäl får kvinnor inte tillgång till utbildningsmöjligheter i samma utsträckning som män.

”Vi vill inkludera så många kaffebönder som möjligt och därför har Zoégas som mål att minst 30 procent av de kaffebönder som utbildas i våra projekt ska vara kvinnor. Det är viktigt att få med både män och kvinnor i projekten, kaffe är ofta ett familjeföretag, Kvinnor tenderar dessutom i större utsträckning att investera sina inkomster mer långsiktigt och ansvarsfullt. Kvinnornas inkomster återinvesteras i exempelvis jordbruket och odlingen, sina arbetare, sin familj eller någon sidoverksamhet för att stärka hushållets inkomst. Insatser som möjliggör fortsatt odling och säkrare försörjning. De arbetar dessutom ofta kooperativt vilket visat sig vara ett vinnande koncept för en hållbar kaffeodling. Kvinnorna i Zoégas projekt erbjuds gratis utbildning inom kaffeproduktion, ledarskap, certifiering, förtroendebyggande och självutveckling. Under 2015 påbörjades nya projekt i Kenya och i andra delar av Östafrika. Vi går nu steg för steg över till ansvarsfullt odlade kaffebönor i samtliga blandningar med ett mål om att nå 100 procent före slutet av 2015”, avslutar Cathrine Ossborn.

Artikeln publicerad i november 2015