I en allt hårdare konkurrens försöker livsmedelstillverkarna kapa sina förpackningskostnader utan att kompromissa med kvaliteten. En ekvation som inte är helt enkel att lösa då en livsmedelsförpackning fyller många olika funktioner. Förutom att skydda livsmedlet och utgöra yta för bilder och text är det mycket annat som förpackningen bör prestera. En egenskap som blivit allt viktigare är att miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv ska vara så liten som möjligt. Det kan exempelvis röra sig om möjligheten till återvinning samtidigt som frågor som rör effektiv användning av råvarorna och förpackningens vikt har skapat intressanta utmaningar för förpackningsindustrin.

skoghall

Fredrik Werner, affärsutvecklare inom livsmedelskartong på Stora Enso

”Genom ett framgångsrikt utvecklingsarbete har vi lyckats sänka vikten på alla CKB-produkter från Skoghalls Bruk. Kartongen har blivit 10 gram lättare per kvadratmeter och vi behöver nu 135 000 färre träd per år för att tillverka CKB-kartong jämfört med 2010”, berättar Fredrik Werner, som är affärsutvecklare inom livsmedelskartong på Stora Enso.

”Även om kartongen har blivit lättare håller den samma höga prestanda som tidigare. Den är fortfarande lika stark och har samma goda tryckegenskaper”.

Konkurrensmässig fördel

Varje enskild kartongkvalitet tillverkas efter ett särskilt recept och genom att göra vissa förändringar i receptet påverkar man slutprodukten. Ett exempel är CKB-kartongen (Coated Kraft Back Board) som framförallt används till att förpacka torra och frysta livsmedel. Kartongen är uppbyggd av fem olika skikt, vilket är unikt och gör det möjligt att optimera en rad olika egenskaper. Mittskiktet består av CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp) vilket ger kartongen hög styvhet och samtidigt tillåter förpackningstillverkarna att gå ner i ytvikt.

Tryckbarheten förbättras genom att toppskiktet är dubbelbladbestruket. ”De nya förpackningarna ska ge kunderna en bättre bild av innehållet och förpackningarna ska synas tydligt i butikerna. En annan egenskap är att kartongen är kemiskt och mikrobiologiskt ren och materialet lämpar sig därför för alla typer av konsumentförpackningar”, berättar Fredrik Werner.

”Utvecklingsprocessen handlar om att göra justeringar i exempelvis vilka typer av massor man väljer att använda, hur man kokar eller maler dessa, eller vilka körinställningar som görs på kartongmaskinen. Det handlar om att optimera recepten på bästa sätt”, konstaterar Fredrik.

Framtidens kartongförpackningar

skoghall2Vid en av världens ledande förpackningsmässor – Interpack i Düsseldorf i Tyskland – höll Fredrik Werner ett föredrag sommaren 2014. Föredraget handlade om hur nya förpackningsinnovationer kan hjälpa till att minska på matspillet. Fredrik framhöll fördelarna med att välja kartong som material när man tillverkar förpackningar och gav exempel på vilka satsningar Stora Enso gör kring framtidens kartongförpackningar.

”Förutom att ta fram lättare och starkare material satsar vi på miljömässiga barriärer, dvs skyddande skikt på kartongen. Till mässan i Tyskland hade vi utvecklat en särskild förpackning som vi kallade en ”goodiebag”. Förpackningen var tillverkad av resurseffektiv CKB från Skoghalls Bruk och hade belagts med en barriär som var tillverkad av sockerrör. Konceptet kallades ”snack-pack” och innehöll smörgås och frukt till mässbesökarna. Vi ville visa en hållbar förpackningslösning inom temat ”Save Food”, avslutar Fredrik Werner.

Artikeln publicerades i november 2014