Matsvinnet är ett stort problem. SUEZ Recyclings BioSimplex-system gör det enkelt för butiker att ta hand om sitt matavfall – och varor som måste slängas återvinns och gör nytta som biogas.

Mycket av miljöbelastningen från livsmedelsproduktionen skulle kunna reduceras om vi tog bättre vara på maten. Det uppstår svinn i alla led, i produktions-, försäljnings- och konsumtionskedjan – totalt är det mellan 10 och 50 procent som aldrig kommer till nytta, beroende på produkt. Den största delen av livsmedelsavfallet kommer från hushållen, men dagligvaruhandeln tvingas kasta cirka 125 000 ton mat per år – till exempel varor som passerat bäst-före-datum.

Maten som slängs varje år motsvarar utsläpp på omkring två miljoner ton koldioxid, eller tre procent av Sveriges totala utsläpp. Ett av Sveriges miljömål är att behandla minst 40 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger biologiskt, och ta vara på växtnäring och energi.

Avfall processas och separeras i butiken

Butiken lägger avfallet i en specialcontainer. Matavfallet omvandlas till en organisk massa på plats, som sedan bidrar till en cirkulär ekonomi som råvara till biogas. Foto: SUEZ Recycling.

Avfallshanteringsföretaget SUEZ Recycling har utvecklat ett komplett system för att återvinna matavfall både miljösmart och ekonomiskt. Biosimplex-systemet tar hand om matavfall från bland annat livsmedelsbutiker och omvandlar det till organisk massa som används som råvara i biogasproduktion. Den producerade gasen från ett ton matavfall sparar 78 liter bensin, eller motsvarande 185 kilo koldioxidutsläpp.

Matavfallet omvandlas med hjälp av en speciell container, som placeras i direkt anslutning till verksamheten. Maskinen separerar förpackningarna från resten och pressar matavfallet: 80–90 procent blir en organisk massa (slurry), och 10-20 procent sorteras ut som brännbart material för energiåtervinning. Slurryn används som råvara i biogasproduktion.

Upp i avfallstrappan

BioSimplex gör att merparten av butikens matavfall kan gå till utvinning av biogas i stället för att förbrännas – ett steg upp i avfallstrappan. Eftersom materialet bearbetas till högre volymvikt, minskar transporterna. Det är också lönsamt för butiken, som minskar kostnaderna för avfallsbehandling med upp till 20 procent. Eftersom systemet hanterar både förpackade och oförpackade livsmedel är det enkelt och snabbt att använda.

Branschanpassade helhetslösningar

BioSimplex-containern ställs ut hos butiken, men när det är dags för tömning skickar containern en signal till SUEZ som sköter resten. Det ingår i arbetsprocessen Miljöcirkeln, som innebär att SUEZ med egen personal tar hand om hela avfallshanteringen för en verksamhet, med fullt ansvar för avfallet och den logistik som hör till. Kundföretaget kan fokusera på kärnverksamheten, medan SUEZ tar fram en lösning som följer verksamhetens faser, optimerar transportinsatserna och ökar återvinningsgraden.

SUEZ arbetar också med Simplex-lösningar för farligt avfall och för sekretessavfall med känslig information. Alla tre är kompletta hanteringssystem, utvecklade och optimerade för respektive avfallstyp, som enkelt kan anpassas för att passa till en viss bransch eller ett specifikt företag.

90 procent återvinns

MixMat i Rosengård Centrum är en livsmedelsbutik som använder Bio Simplex-lösningen för att hantera matavfall miljösmart direkt i butiken. Foto: SUEZ Recycling.

En butik som använder systemet är MixMat Rosengård Centrum i Malmö. Medarbetarna lägger matavfallet i inkastet till specialcontainern, som tar hand om det automatiskt.

”Tidigare gick matavfall till energiutvinning, och det gjorde ont då jag vill ha en hög miljöprofil på min butik. Med Bio Simplex kan vi återvinna 90 procent av allt matavfall. Det känns jättebra i hjärtat!”, berättar butiksägarenYounis Al-jaff:
”På ett år bidrar vi med mellan 70-80 ton som kan bearbetas till biogas. Jag har höga mål och siktar på att allt avfall från min butik ska återvinnas.”

Karin Gunnarsson på Ica Maxi Stormarknad i Toftanäs är också nöjd:
”Det känns bra att kasserad frukt och mejeriprodukter får nytt liv som biogas. Miljöprofilen är viktig för våra kunder”.

Artikeln publicerades i maj 2018.