Kapselsystem för kaffe och andra varma drycker är enkla och bekväma. Baksidan är förpackningsavfallet – men det går att återvinna. Tack vare TASSIMOs och TerraCycles insamlingsprogram har 50 ton avfall i form av tre miljoner kapslar och foliepaket kunnat materialåtervinnas istället för att gå till förbränning.

”I ett samarbete mellan företagen TASSIMO och TerraCycle har sedan starten 2010 tre miljoner TASSIMO-kapslar och foliepaket samlats in till materialåtervinning. Detta motsvarar cirka 50 ton avfall som annars skulle ha förbränts. Tack vare medlemmarna i det frivilliga återvinningsprogrammet har vi nu nått en viktig milstolpe och förutom insatsen för miljön har mer än 300 000 kronor skänkts till välgörande ändamål”, berättar Felicia Mendahl Ingelman, som är kommunikationsansvarig på TerraCycle Sverige.

Bekvämlighet med en baksida

tass1Det krävs både omsorg och kunskap för att brygga en kopp verkligt gott kaffe eller en lagom stark och krämig espresso. Att marknaden för kapslar och kapselmaskiner vuxit kan ses som ett svar på vårt behov av bekväma och pålitliga vardagslösningar. Förutom kaffeprodukter har vi numera tillgång till en mängd andra värmedrycker i form av kapslar och foliepaket.

”Oavsett om det är en uppiggande espresso, ett energigivande örtte, eller en krämig chokladdryck, gör ”TASSIMOS Intellibrew™-teknologi att varje kopp bryggs perfekt. Kapselmaskinen skannar automatiskt av streckkoden på förpackningen och får informationen om rätt mängd vatten, bryggtid och temperatur”, säger Emelie Levall, produktchef på TASSIMO Sverige.

Bekvämligheten har emellertid en baksida då den genererar betydande mängder förpackningsavfall. Huvuddelen av förpackningarna för värmedrycker hamnar på förbränningsanläggningar eftersom det på många platser inte finns någon infrastruktur för återvinning av blandplast.

Återvinningsprogram underlättar för konsumenterna

”Det positiva är att skräpet faktiskt går att återvinna och att TASSIMO för några år sedan inledde ett konstruktivt samarbete med TerraCycle. Vi är ett globalt återvinningsföretag som strävar efter att Skrota idén med Skräp (Eliminating The Idea of Waste) och har sedan starten 2001 utvecklat återvinningslösningar för allt från pennor och chipspåsar till cigarettfimpar och förpackningar för värmedrycker. Tillsammans med TASSIMO lanserade vi under 2010 ett insamlings- och återvinningsprogram för företagets förpackningar. TASSIMO-återvinningsprogrammet täcker numera hela Sverige och det finns både allmänna och privata insamlingsplatser där konsumenterna kan lämna kapslar och foliepaket”, konstaterar Felicia Mendahl Ingelman.

Felicia Mendahl Ingelman och Sofia Eriksson på TerraCycle Sverige visar en insamlingsbox för TASSIMO-kapslar och foliepaket.

Felicia Mendahl Ingelman och Sofia Eriksson på TerraCycle Sverige visar en insamlingsbox för TASSIMO-kapslar och foliepaket.

”Vi är ett innovativt återvinningsföretag med inriktning på avfall som är svårt att återvinna. Vi återanvänder, ”upcyclar” och återvinner avfall i stället för att förbränna eller deponera det. Man kan säga att TerraCycle bidrar till att linjära system blir cirkulära. Som en del av företagets affärskoncept utvecklar vi återvinningsprogram som är gratis för konsumenterna och som sponsras av varumärken, tillverkare och återförsäljare över hela världen. Grundtanken är att miljömedvetna företag ska kunna erbjuda smarta avfallslösningar för sina produkter och förpackningar. Morötterna för konsumenterna är både att bidra till en bättre miljö och att samla välgörenhetspoäng. Poängen växlas sedan till pengar som skänks till icke vinstdrivande organisationer. Konceptet är uppenbarligen något som engagerar många svenskar och tre miljoner insamlade kapslar och foliepaket är en mycket bra insats och vi siktar nu på nästa miljon”, fortsätter Felicia.

”Som en del av vårt arbete för hållbarhet har vi under sex år samarbetat med TerraCycle för att återvinna använda kapslar och foliepaket. Vi är stolta över projektet och ser en stor entusiasm bland konsumenter som aktivt deltar i återvinningen genom att skicka in sitt TASSIMO-avfall”, avslutar Emelie Levall.

Artikeln publicerades i september 2016.