iStock_000007756073XSmall

Under sommaren 2017 återpublicera några äldre artiklar. Denna publicerades första gången i oktober 2015.

Under senare år har våra dryckesvanor och marknaden för öl förändrats i grunden. För tio år sedan fanns det ungefär 20 bryggerier i Sverige och nu har antalet stigit till runt 190 stycken. På 1970-talet kunde konsumenten välja mellan 50 olika sorters öl på Systembolaget och nu rör det sig om flera tusen. Förutom miljömyndigheterna var det nog inte många som på 1970-talet kopplade ihop ölproduktion med miljöpåverkan eller såg möjligheterna att skapa affärsnytta från miljönytta.

”Vårt sätt att arbeta med miljö och hållbar utveckling har varit avgörande när vi vunnit viktiga kunder bland landets
restaurangkedjor. Vi tar nu ännu ett steg och satsar på att bli oberoende av olja som bränsle i vår största produktionsanläggning”, berättar Fredrik Spendrup, som är VD för familjeägda Spendrups. Bolaget har ett mikrobryggeri i Visby, ett bryggeri i Hällefors samt storskalig produktion i Grängesberg. Sammanlagt tillverkas ungefär 180 miljoner liter öl per år, det mesta i Grängesberg.

Bränsle av restproduktimage1-2

För att tillverka öl behövs vatten, malt, humle och jäst. Malten kommer från sädesslaget korn och när malten är färdiganvänd i processen passar den på att byta namn till drav. Draven består av ett fast organisk material med relativt hög proteinhalt – helt enkelt en slags korngröt. Restprodukten används till djurfoder men har dålig hållbarhet och måste ensileras om den ska lagras.

”Vi har nu satsat 100 miljoner kronor för att bygga en anläggning i Grängesberg som gör användbar energi av draven. Det är en av de första i världen och något som gör bryggeriet unikt i Sverige. Dravförbränningsanläggningen kommer att göra Spendrups Bryggeri nästan självförsörjande på bioenergi och näst intill oljeoberoende – helt i linje med vår vision om en produktion fri från fossil koldioxid”, säger Fredrik Spendrup.

Så här går det till:

  • Den våta draven transporteras till silos för att sedan torkas i torkhallen. I torkhallen görs restprodukten om till pellets och transporteras till en lagringssilo.
  • I nästa steg mals pelletsen ner till ett fint pulver och transporteras till en behållare. Från behållaren doseras lämplig mängd till brännaren och pannan levererar det effekt- och energibehov som behövs för tillfället.
  • Energin skickas tillbaka till fabriken där den används under bryggningsprocessen, vilket i sin tur ger mer drav att förbränna – Ett exempel på hur begreppet cirkulär ekonomi kan tillämpas i bryggeribranschen.

Sammanlagt är det i storleksordningen 30 000 ton drav per år som processas till pellets. Energiinnehållet kan jämföras med 3,5 miljoner liter eldningsolja och motsvarar ungefär hälften av produktionsanläggningen energibehov. Resten av energiförsörjningen utgörs av el som redan idag kommer från förnybara källor.

”Den nya biobränsleanläggningen minskar utsläppet av koldioxid från bryggeriet med 80 procent per liter dryck och ger samtidigt en kostnadsbesparing på närmare 25 miljoner kronor per år. Vårt mål är att på några års sikt kunna bli koldioxidneutrala”, avslutar Fredrik Spendrup.

Ekologiskt öl till certifierat skid-VM

I bryggeriet har bland annat det ekologiska ölet Spendrups 2015 producerats. Det lanserades särskilt för skid-VM i Falun (Falun2015), ett evenemang där en hållbarhetsplan tidigt togs fram. Evenemanget blev den första skidtävlingen i världen som certifierade enligt ISO 20121 som är en standard för hållbara event. Certifieringen omfattade planeringsprocessen och ställde krav på alla medarbetare, leverantörer och partners att utföra sitt VM-arbete strukturerat och med fokus på hållbarhet. Resultatet blev ett klimatneutralt världsmästerskap som kommer att utgöra inspiration för andra VM-arrangörer.

Artikeln publicerad i oktober 2015