Under vintern 2016-2017 återpubliceras några äldre artiklar. Denna publicerades första gången 2009.

presentation

Petra Wadström förklarar hur solvattendunken fungerar

Mer än en miljard människor har i dag inte tillgång till rent dricksvatten. Ett resultat av detta är att många barn under fem års ålder dör i olika diarrésjukdomar. Man uppskattar att det sammanlagt avlider mer än 1,8 miljoner människor varje år till följd av förorenat dricksvatten.
Visst finns det många olika metoder för att rena dricksvatten, men de flesta av dem bygger på anläggningar i större skala och tillgång till elektricitet.

Den svenska innovatören Petra Wadströms ”solvattendunk” gör det möjligt att hämta, förvara och dessutom rena dricksvatten från mikroorganismer. Detta görs med hjälp av solenergi, alltså utan behov av elektricitet. Världsbanken har bestämt sig för att stötta uppfinningen ”Solvatten” i form av en ettårig användarstudie i två olika projekt i Nepal och Indien.

Så funkar solvattendunken för användaren

Låt oss anta att du befinner dig på landsbygden i Indien och är osäker på om du kan dricka vattnet från den grunda brunnen. Gör så här: Fyll på vatten i solvattendunken. Den är av plast och rymmer 10 liter vatten. Vik upp dunken och lägg den i solen. Efter 3-5 timmar är vattnet renat från mikroorganismer och håller en temperatur av cirka 55 °C. Indikatorn på dunken visar nu ”grön gubbe” i stället för ”röd gubbe”. Nu kan du låta vattnet svalna och därefter dricka det. Risken för diarré och andra mikrobiella sjukdomar från vattnet är nu mycket låg.

Du kan också använda vattnet för hygieniska ändamål. Använder du Solvatten två gånger per dag för att värma vatten i stället för att elda med ved får du 20 liter varmt vatten och sparar cirka 20 kg ved.

Så funkar solvattendunken tekniskt

solvattendunken

Solvattendunken renar 10 liter vatten på 3-5 timmar

Det förorenade vattnet hälls i en tvådelad plastbehållare. I ett första steg renas vattnet från partiklar och större organismer med hjälp av ett filter. Behållaren viks upp mot solen som en bok och behållarens ena sida består av transparent plast. Mikroorganismerna exponeras för den energirika UV-strålningen vilket förhindrar deras tillväxt. Samtidigt omvandlas UV-strålningen till långvågig värmestrålning, vilket resulterar i att temperaturen i dunken stiger. Vattnet börjar dessutom cirkulera vilket gör att mikroorganismerna i ännu högre utsträckning exponeras för UV-strålningen. Effekten blir alltså att mikroorganismerna exponeras både för UV-ljus och förhöjd temperatur. Den kombinationen gillar inte de inte och resultatet blir att vattnet blir bakteriefritt. Detta sker inom tre till fem timmar och vid 55 °C.

Konstruktionen är enkel utan batteridrift eller andra avancerade lösningar. Dunken kan rengöras på ett enkelt sätt, exempelvis genom att man lägger den i solen fylld med lite ris eller linser. Priset per styck hamnar på ca 700 kronor och vattenrenaren ska hålla i fem till sex år. Genom att utrustningen håller under relativt lång tid kostar varje liter renat vatten cirka 4 öre. Detta kan exempelvis jämföras med 50 öre per liter som man betalar för vatten från tankbilar i Nepal.

Solvatten kan skalas upp och ner efter olika behov. Man kan exempelvis tänka sig att vattenrenaren kan användas i samband med naturkatastrofer eller vid expeditioner till otillgängliga platser utan tillgång till rent dricksvatten eller elektricitet.
 Solvatten har i tester visat sig fungera på de flesta platser i världen. Även på 3000 meters höjd i Nepal gav processen i dunken rent vatten inom loppet av 4-5 timmar, trots att vädret var regnigt och kallt med lågt insläpp av UV-ljus. Innovationen uppfyller WHO:s norm för ”safe water”, dvs <1 E-coli bakterie/100 ml vatten. Den vattenrenande förmågan har bland annat verifierats av IVL Svenska Miljöinstitutet. Uppfinningen belönades under 2008 med det prestigefyllda Skapapriset och stipendium från Stockholms stad och Lions.

Artikeln publicerad i april 2009