BillerudKorsnäs – ledare inom hållbar utveckling enligt DJSI – tar fram klimateffektiva bioförpackningar som ersätter glas, plast och metall. En förseglad, tät och stabil pappersförpackning för torrvaror är först i världen i sitt slag – och nu utvecklas en revolutionerande pappersflaska med biobaserad gasbarriär för kolsyrad dryck.

I ett samarbete med Bosch Packaging Group lanserade BillerudKorsnäs 2016 den förseglade pappersförpackningen Axello ZAP. Förpackningen har mycket goda egenskaper vad gäller materialstyrka och stabilitet och resultatet blir bland annat rena hyllor i butikerna och en ren leverantörskedja. Ur miljösynpunkt har pappersförpackningen ett antal fördelar jämfört med traditionella plastförpackningar.

Världens första förseglade pappersförpackning

”Konventionella förpackningar för torra livsmedel kan nu ersättas med den här dammtäta pappersförpackningen. Axello ZAP tillverkas, fylls och förseglas i en vertikal tillverkningslinje som kallas VFFS (Vertical Fill Form and Seal). Den är faktiskt världens första förseglade pappersförpackning”, säger Johan Nellbeck, SVP Packaging Paper vid BillerudKorsnäs.

BillerudKorsnäs Axello ZAP är världens första förseglade pappersförpackning. Foto: BillerudKorsnäs.

”Vi vill utmana vanliga förpackningar av glas, plast och metall med våra biobaserade material. Samarbetet med maskintillverkarna är en viktig förutsättning för utvecklingen av de nya materialen. I det här fallet har vi samarbetat med Bosch. Vårt Axello ZAP-papper är starkt och tåligt nog för att användas i Bosch PME ZAP. Det är den första VFFS maskinen med ZAP-modul och båda företagens expertkunnande kring förpackningsmaterial har resulterat i förpackningsinnovationen”, fortsätter Johan.

”Materialet är helt av papper och därför förnybart, återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart. En nyligen genomförd livscykelanalys visade att Axello ZAP-förpackningen ger 65 procent lägre koldioxidutsläpp än motsvarande plastförpackning. Den förseglade pappersförpackningen är dammtät och tät mot insekter. Den håller livsmedlet inne och föroreningarna ute under transport och på hyllan, något som ger renare miljö och mindre livsmedelsspill. Allt handlar om papperskvaliteten i kombination med att förpackningen försluts på ett säkert sätt. Marknaden för denna lösning är mycket stor, exempelvis för produkter som pasta, havregryn, mjöl, ris, müsli och socker”, berättar Johan Nellbeck.

Alternativ till fossila råvaror

”Hållbarhet är vår affär och vi ser ingen motsättning mellan att arbeta med hållbar utveckling och tjäna pengar”, konstaterar Per Lindberg, som är koncernchef och VD för BillerudKorsnäs.

”Genom att utveckla förpackningslösningar som består av förnybara material bidrar vi till att samhällets beroende av oljebaserade råvaror minskar. Våra förpackningar i papper och kartong är bättre för miljön och har lägre koldioxidavtryck än konventionella förpackningar av plast, plåt, aluminium och glas. Det finns massor av goda exempel – kartonglösningar i stället för plåtburkar, vätskekartonger i stället för plastflaskor och inte minst papperspåsar i stället för plastpåsar”, fortsätter Per Lindberg.

”För närvarande utvecklar vi en produkt som kan revolutionera en hel bransch. Det rör sig om en pappersflaska för kolsyrade drycker, alltså en förpackning som har mycket bättre klimategenskaper än glas, plast och aluminium. Den stora utmaningen ligger i att skapa en gastät barriär så att koldioxiden inte försvinner. Vi arbetar därför intensivt med att hitta nya typer av biobaserade barriärmaterial. Här ser vi stora möjligheter att ersätta plaster i många olika applikationer”.

Hållbarhetsledare bland förpackningsföretag

Under 2016 utsågs BillerudKorsnäs till ledare inom hållbar utveckling av det prestigefyllda Dow Jones Sustainability Index. Utmärkelsen gäller förpackningskategorin och koncernen är för närvarande det enda europeiska företaget som är inkluderat i den här kategorin.

”Hållbarhet är utgångspunkten i vår långsiktiga strategi för lönsam tillväxt. Det handlar om miljö och människor och ett helhetsperspektiv på vår värdekedja. Att fasa ut fossila bränslen är en del av detta arbete och för närvarande ligger vi på över 97 procent förnybar energi vid våra produktionsenheter. Ett annat viktigt område är att vara en attraktiv arbetsgivare och vi vet att nyexaminerade studenter söker sig till oss för att vi har en tydlig profil inom hållbar utveckling”, avslutar Per Lindberg.

Läs mer om BillerudKorsnäs hållbara förpackningslösningar i artikeln ”Cementsäcken som försvann”.

Artikeln publicerades i mars 2017.