fbpx

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap

Riksdagens mål för Ett rikt odlingslandskap är:

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser åkermarkens egenskaper och processer, ekosystemtjänster, variationsrikt odlingslandskap, hotade arter och naturmiljöer, kultur- och bebyggelsemiljöer samt friluftsliv.
 

Varor och tjänster som bidrar till Ett rikt odlingslandskap
Hållbar utveckling i livsmedelsbranschen kan exempelvis innebära återvinningsbara eller förnybara förpackningar, insatser för ansvarsfull djurhållning, åtgärder för att minska livsmedelsspillet, försiktig användning av växtskyddsmedel, samt en helhetssyn på livsmedelproduktionen.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Kretsloppslösning för näringsämnen vänder miljöproblem till vinst

Jordbrukets växtnäringsämnen är helt nödvändiga för mänskligheten - men vi har varit dåliga på att återföra dem i kretsloppet. Miljöteknikföretaget EkoBalans avgiftar avfall och restprodukter, utvinner näringen och förädlar den till gödsel. Den cirkulära lösningen tar tillvara resurser och vänder kostnader till intäkter.

Läs mer

Ett bubblande företag

Hos Simris Alg kan man tala om en bubblande verksamhet. Fredrika Gullfot och hennes kollegor odlar nämligen alger. Tvåtusen kvadratmeter övergivna växthus i Hammenhög i Skåne har omvandlats från odling av blommor och andra växter till produktion av encelliga alger. ”Vi odlar algerna i ett stort antal fem centimeter breda glasrör. Algerna behöver ljus, koldioxid, lite näringsämnen, samt naturligtvis vatten”, konstaterar Fredrika, som är vd för bolaget.

Läs mer

Ekologiskt kretslopp som affärsidé

På Wapnö, Sveriges största mjölkgård, är hållbarhet och kretsloppstänkande centralt. Verksamheten bygger på ett gårdseget ekologiskt kretslopp och modern teknik, och råvarorna förädlas på plats.

Läs mer

Tomatodling i industriell symbios minskar klimatpåverkan

Kopplingen mellan mat och klimat är något som livsmedelsbranschen tar på allvar. Produktion och konsumtion av livsmedel ger utsläpp av växthusgaser i hela kedjan från åkermarken, eller växthuset, till matbordet. ”För oss är klimat- och miljöfrågorna viktiga och något som ingår i vår strategi”, säger Thomas Lilja, som är VD för det familjeägda företaget Elleholms tomatodling AB i Mörrum i Blekinge. Bolaget är näst störst i Sverige på tomatodling och ett praktiskt exempel på industriell symbios

Läs mer

Unik odling av vete minskar klimatpåverkan

”Vi har utvecklat ett nytt odlingskoncept för spannmål med upp till 20 procent mindre klimatpåverkan. Hittills har vi skördat 70 000 ton sådant vete på åkrar runt om i Sverige. Genom detta har vi minskat utsläppen med 6 000 ton koldioxid”, säger Claes Johansson, som är hållbarhetschef på Lantmännen. Fokus på lantgården ”Matens klimatpåverkan i kedjan från jord till...

Läs mer

Expanderande etisk kaffekedja

”I september 2006 föddes företaget Barista med ett nytt sätt att driva en coffee shop. Lite nördigare kaffe, personal med egna personligheter samt en transparent värdekedja med Fairtrade, ekologiska produkter och samarbete med FN”, berättar Björn Almér, som är en av grundarna till kaffekedjan Barista. ”Tillsammans med Nina Forsberg och Maria Andersson skapade vi en vision om en ekologiskt...

Läs mer

Under vattenytan växer hopp om nya biobränslen

Allt fler ögon vänds nu mot odling av alger under vatten – men på land i öknen. Tekniken finns redan och nu övergår forskarna och näringslivet från att hoppas till att tro att alger ska vara gångbara som biobränsle i kommersiell fullskala. Alger växer i odlingsanpassade bassänger i USA:s södra ökenområden. Hos forskare som söker hållbara lösningar på samhällets...

Läs mer

Ny teknik minskar slöseriet med livsmedel

Inom EU slänger vi varje år i genomsnitt 179 kilo mat per person och om ingenting görs så är trenden att det blir mer och mer mat som kasseras. Bara i Sverige slänger vi en miljon ton matavfall per år och EU-parlamentet har satt upp som mål att fram till 2025 ska matsvinnet halveras inom unionen. Enligt Naturvårdsverket blir...

Läs mer

Hållbara lösningar mellan stad och land

Onekligen låter det som en smart affärsmodell att först hjälpa kunden att bli av med olika bi- och restprodukter för att senare sälja tillbaks de värdefulla beståndsdelarna till samma kund. ”Riktigt så smart och enkelt är det inte i alla situationer, men rent konkret bidrar vi till att skapa system för att återvinna växtnäringsämnen ur något som ofta betraktas...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.