fbpx

Frisk luft

Frisk luft

Riksdagens mål för Frisk luft är:

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat rör högsta halt av luftföroreningar som bensen, formaldehyd, partiklar, marknära ozon och kvävedioxid.

Varor och tjänster som bidrar till Frisk luft
Näringslivet i Sverige har en lång tradition av att arbeta med luftreningsteknik och andra åtgärder som bidrar till frisk luft både inomhus och utomhus. Många av de tekniska lösningarna exporteras till andra länder och bidrar till en bättre miljö där.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Batteridriven lastmaskin gör gruvan renare

Eldrivna lastmaskiner i gruvor minskar utsläpp och buller, sparar energi och minskar behovet av ventilation. Nu lanserar Atlas Copco batteridrivna lastare med samma prestanda som dieseldrivna, som dessutom kan fjärrstyras.

Läs mer

Grönskande städer för bättre luft

Smogbildande partiklar och luftföroreningar är ett stort problem i många växande storstadsregioner. I framtiden kan grönskande fasader och trädplanteringar bli ett naturligt och kraftfullt verktyg för luftrening. I Kina planeras skogsstäder, och innovativa planteringsbäddar med ursprung i rymdforskning hundrafaldigar växters effekt på inomhusluft.

Läs mer

På ström över Öresund

HH Ferries konverterar de över hundra meter långa färjorna Aurora och Tycho Brahe till eldrift. Färjorna trafikerar linjen Helsingborg - Helsingör. Specialbyggda system och banbrytande laddningsteknik gör världsnyheten möjlig, och utgör företagets största projektinvestering någonsin.

Läs mer

Värmekameror sparar miljö och energi

Värmekameror registrerar IR-strålning och visar omgivningens temperatur i form av färger. Tekniken kan bland annat användas för att identifiera värmeförluster i byggnader, inspektera sol- och vindkraftverk och upptäcka läckage av miljöskadliga gaser. FLIR, med rötter i svenska AGA, är en stor exportör.

Läs mer

Renare värld med energieffektiv spis

”I dag orsakar giftig kolrök från matlagning fler dödsfall än malaria och det går åt sex ton trä till att producera ett ton träkol”, berättar Per Löfberg, som är marknadsansvarig för det svensk-zambesiska företaget Emerging Cooking Solutions. ”Vi har utvecklat ett system med pelletseldade spisar som bidrar till att rädda skogar, minskar tiden för matlagning, samt förbättrar människors hälsa...

Läs mer

Betongprodukter som renar stadsluften

Luften i många större städer är så dålig att den inte uppfyller EU:s normer för luftkvalitet. Kväveoxider från bilavgaser – och dubbdäck som sliter upp små partiklar – är några av komponenterna i ett komplicerat problemområde. Rubriker som ”tusentals svenskar dör varje år av luftföroreningar” dyker därför regelbundet upp i massmedia. Rubrikerna är dramatiska men man ska komma ihåg...

Läs mer

Världens första hybridsopbil

Det är bara att konstatera att miljökvaliteten i många av världens storstäder är dålig. Höga halter av partiklar, kväveoxider, svaveldioxid och andra luftföroreningar utgör hot mot människors hälsa. I många städer är dessutom bullernivåerna oacceptabelt höga. En viktig faktor är det stora antalet bilar, lastbilar och andra fordon som är i rörelse dygnet runt. Utöver att bidra till luftföroreningarna...

Läs mer

Stora utsläppsbesparingar med Spendrups kombitrafiklösning

De aluminiumburkar som Spendrups säljer sina drycker i tillverkas i Fosie utanför Malmö och transporteras därefter till bryggerierna som är placerade i Vårby och Grängesberg. Tidigare fanns det inte tillräcklig kapacitet för att låta alla transporter från Malmö till Grängesberg gå via järnväg, utan till viss del transporterades burkarna på landsväg. Idag är transportupplägget annorlunda eftersom samtliga av Spendrups...

Läs mer

Minskade utsläpp med kombitrafiklösningar

För att åstadkomma klimateffektiva transportsystem för längre sträckor behövs effektiva kombitrafiklösningar som sammanlänkar viktiga internationella knutpunkter och som har låga utsläpp. Initiativ på EU-nivå har tagits för att skapa så kallade Gröna transportkorridorer. Det finns även exempel på enskilda företag som har gjort långsiktiga satsningar på att skapa transportlösningar mellan specifika orter som är effektiva och har låg klimatpåverkan....

Läs mer

Alla bilar kan bli emissionsfria

Emissionsfria bilar har länge känts som en avlägsen framtidsvision, men faktum är att det redan idag finns företag i Sverige vars verksamhet går ut på att just leverera tekniken till sådana. Många förknippar elbilar med små rassliga plastlådor som inte alls lever upp till den standard som vi är vana vid från vanliga personbilar. Energieffektivitet och miljövänlighet är starka...

Läs mer
  • 1
  • 2

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.