fbpx

God bebyggd miljö

God bebyggd miljö

Riksdagens mål för God bebyggd miljö är:

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser hållbar bebyggelsestruktur, hållbar samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, hälsa och säkerhet, hushållning med energi och naturresurser, samt håll avfallshantering.

Varor och tjänster som bidrar till God bebyggd miljö
Många svenska företag erbjuder produkter och tjänster kring infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning. Byggindustrin utvecklar byggnader som är energieffektiva och resursbesparande. Inom kretsloppsbranschen finns många innovativa lösningar för effektivare avfallshantering och ökad återvinning. Nya fordon är tystare, mer energisnåla och släpper ut mindre föroreningar. Innovativa ventilations- och reningsanläggningar bidrar till en bättre och hälsosammare inomhusmiljö. Många av produkterna och tjänsterna har fått spridning över hela världen.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Skriv ut ditt nya hus med innovativ och miljösmart teknik

Det är många som talar om additiv tillverkning och entusiasterna är övertygade om att tekniken kommer att förändra tillverkningsmetoderna inom många branscher. ”Additiv tillverkning – friformsframställning eller 3D-printing – är olika namn på samma sak. Det går ut på att en maskin printar ut objekt baserade på en digital ritning genom lager-på-lager-tillverkning”, berättar Marlene Johansson, som är föreståndare för...

Läs mer

Gröna tak förbättrar stadsmiljön

Under sommaren 2015 kommer några äldre artiklar återpubliceras. Följande artikel skrevs 2009. Många husägare tittar säkert då och då bekymrat på sitt tak och undrar hur man ska få bort de mossor, alger och andra växter som etablerat sig där. Företaget Veg Tech i Småland har vänt på problematiken och har som sin främsta affärsidé att just skapa ”gröna...

Läs mer

Båtskrot med miljöansvar

Sverige har en kuststräcka på 2 700 km och tar man med alla vikar, uddar och öar blir strandremsan 8 000 km. Sammanlagt finns det mer än 60 000 öar och 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler. Det är därför inte oväntat att att det finns massor med fritidsbåtar i Sverige.  Exakt hur många båtar det finns vet ingen men uppskattningar pekar på storleksordningen 880 000 båtar,...

Läs mer

Användning av järnhaltigt avfall

Under 2014 skapade stålkoncernen SSAB en ny funktion för hållbarhet på koncernnivå. Arbetet för området – som ingår i SSABs strategi och vision mot en mer hållbar värld – leds av Maria Långberg som samtidigt blev VD för dotterbolaget Merox AB. ”Det är jättespännande och intressant att leda Merox arbete. För SSAB är det viktigt att integrera hållbarhetsdimensionen som...

Läs mer

Helt förnybar dryckesförpackning når konsumenterna

”Man kan säga att vi verkligen har gjort en resa med målet att utveckla världens första helt förnybara förpackning för mejeriprodukter och andra drycker”, konstaterar Erik Lindroth, som är Miljödirektör på Tetra Pak Nordics. ”Det var den finska mejeriproducenten Valio som blev det första företaget i världen att använda förpackningen Tetra Rex® Bio-based. Detta var en världspremiär som utgjorde...

Läs mer

Lättare förpackning för livsmedel

I en allt hårdare konkurrens försöker livsmedelstillverkarna kapa sina förpackningskostnader utan att kompromissa med kvaliteten. En ekvation som inte är helt enkel att lösa då en livsmedelsförpackning fyller många olika funktioner. Förutom att skydda livsmedlet och utgöra yta för bilder och text är det mycket annat som förpackningen bör prestera. En egenskap som blivit allt viktigare är att miljöpåverkan...

Läs mer

Påse av bioplast för matavfall

En soppåse som består av kalk, vegetabilisk stärkelse och nedbrytbar polyester har nyligen sett dagens ljus. Utvecklingen har tagit tre år och det är Åke Rosén – grundaren av förpackningsföretaget Ecolean – som är en av personerna bakom den nya påsen. Påsen kommersialiseras nu i Sverige av bolaget Gaia Holding AB med inriktning på hushåll, storkök och restauranger. ”Gaia...

Läs mer

Låna borrmaskinen – passa på att köpa skruvar och lite annat

Matti Jokelas järnhandel i Malmös centrum lyfte ordentligt när media och folk på Facebook fick nys om hans senaste satsning ToolPool. ”Via ToolPool kan du låna en färdig verktygslåda med det du behöver för mindre småjobb i hemmet. Vi lånar också ut olika maskiner. Folk strömmar till och vill samtidigt få tips och inspiration om hur de ska göra....

Läs mer

FILM: Öppen fjärrvärme

Det finns gott överskottsvärme i serverhallen där internetleverantören Bahnhof har flera tusen servrar. Genom ny teknik kan spillvärmen tas tillvara och spridas i fjärrvärmenätet.

Läs mer

Miljö som en del av affärsidén

Hr Björkmans Entrémattor har en intressant miljöhistorik. ”Vi startade företaget för drygt 20 år sedan och vi hyr ut och tvättar mattor. Miljöfrågorna har alltid varit en viktig komponent i vår affärsstrategi och vi har varit först i Sverige inom ett antal områden. År 1999 var vi det första tvätteriet som certifierades enligt ISO 14001 och året efter var...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.