fbpx

Grundvatten av god kvalitet

Grundvatten av god kvalitet

Riksdagens mål för Grundvatten av god kvalitet är:

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser grundvattnets kvalitet, god kemisk grundvattenstatus och grundvattennivåer.
 

Varor och tjänster som bidrar till Grundvatten av god kvalitet
Rening av dricksvatten och hushållning med vatten är sedan länge områden där svenska företag ligger långt framme.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Härtappat vatten gör stor skillnad

Många stora idéer är faktiskt inte en unik idé, utan två idéer som kombineras på ett oväntat sätt. Det var två kunskaper som förenades i det som skulle bli FRESH. En svensk exportsuccé som serveras på toppkrogar runt om i världen. Det ena väsentliga var kunskap om vattenrening. Det andra var kunskap om hur vatten måste smaka för att...

Läs mer
  • 1
  • 2

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.