fbpx

Säker strålmiljö

Säker strålmiljö

Riksdagens mål för Säker strålmiljö är:

”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som avser begränsning av individens exponering för skadlig strålning, begränsning av utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön att antalet hudcancer ska minska, samt att exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Varor och tjänster som bidrar till Säker strålmiljö
Utsläppen av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar är fortsatt låga och visar generellt nedåtgående trender.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Torium – ett renare, billigare och säkrare alternativ till uran?

Kärnkraft betraktas både som en lovande och problematisk energikälla. Å ena sidan kan kärnkraften kontinuerligt generera stora mängder energi, utan att förbruka bränslen som bidrar till växthuseffekten. Å andra sidan finns en oro över kärnkraftsolyckor, liksom kring förvaringen av använt radioaktivt material. Som bland annat Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Kungliga Vetenskapsakademin har lyft fram finns också en rad framtidstekniker som kan förbättra kärnkraften. En av dem handlar om att börja utnyttja torium som bränsle.

Läs mer

Starka och tåliga kablar ger lägre miljöbelastning

Kraven på prestanda och säkerhet hos material kan vara extremt höga, exempelvis i kärnkraftverk och militära applikationer. De kablar som används i sådana sammanhang ska vara starka, tåliga och klara påfrestningar i form av höga temperaturer och radioaktivitet. Utöver detta men bör de ha goda egenskaper med avseende på miljö och hälsa. En viktig komponent som bidrar till kabelns...

Läs mer

Fusion tämjer solens kraft

Varje timma producerar solen energi ekvivalent med 3,8*10^23 kilowattimmar. Varje sekund produceras mångdubbelt mer energi än vad hela jorden gör av med under åratal. Då är det inte så konstigt att forskare länge drömt om att tämja den enorma potential som solens energiomvandling erbjuder. Vad är det då som händer 150 miljoner kilometer bort? Fusion händer. Mindre atomkärnor smälter...

Läs mer

Generationsväxling i kärnkraftverken

1932 upptäckte den engelske fysikern James Chadwick neutronen; en partikel i atomers kärna som saknade elektrisk laddning. Kombinerat med tidigare forskning kring förhållandet mellan massa och energi lade upptäckten den teoretiska grunden för kärnkraften. Förenklat kan man säga att kärnkraft går ut på att klyva stora atomer, vanligtvis uran, genom att bombardera dem med neutroner. När urankärnan klyvs bildas...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.