fbpx

Skyddande ozonskikt

Skyddande ozonskikt

Riksdagens mål för Skyddande ozonskikt är:

”Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som avser
vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet, samt halterna av ozonnedbrytande ämnen i de övre luftlagren.

Varor och tjänster som bidrar till skyddande ozonskikt
Halterna i atmosfären fortsätter att minska för alla ozonnedbrytande ämnen, med undantag för klorfluorkolväten (HCFC) och lustgas. De svenska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen består till största delen av klorfluorkarboner (CFC) från uttjänta produkter och gammal byggisolering. Tillverkare av vitvaror, luftkonditioneringsanläggningar, värmepumpar, skumplast och andra produkter har gjort betydande insatser för att introducera köldmedier med begränsad påverkan på ozonskiktet.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Fokus på naturliga köldmedier

”Nu är de naturliga köldmedierna på allvar på gång i kylbranschen”, konstaterar Björn Skattberg, som är VD för Frigadon AB. ”Inom vätskekylning övergav vi för länge sedan de traditionella ozonnedbrytande köldmedierna och den hälso- och miljöfarliga ammoniaken. Vi tror starkt på köldmedier som koldioxid, propylen och vattenbaserade saltlösningar”, fortsätter Björn. ”Intresset för de här typerna av köldmedier kommer att...

Läs mer

Flamlös förbränning minskar luftföroreningarna

Processen för katalytisk förbränning är känd sedan länge men så här långt har det endast varit praktiskt möjligt att utnyttja katalytisk förbränning för gasformiga bränslen. Lundaföretaget Zemission närmar nu sig marknaden med en produkt som gör katalytisk förbränning möjlig för olika typer av flytande bränslen – både fossila och förnyelsebara. Bolagets grundare Anders Vestin har utvecklat en mycket energieffektiv...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.