fbpx

Storslagen fjällmiljö

Storslagen fjällmiljö

Riksdagens mål för Storslagen fjällmiljö är:

”Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser fjällen miljötillstånd, hotade arter, bevarande av natur- och kulturmiljövärden, samt fritidsliv och buller.

Varor och tjänster som bidrar till Storslagen fjällmiljö
Ekoturism, miljöanpassade terrängfordon, samt skidanläggningar med tydlig miljöprofil, är några exempel på hur näringslivet bidrar för att minska trycket på de känsliga miljöerna i fjällen. Näringslivet kan också bidra med hänsynsfull prospektering av gruvor och att miljöaspekterna beaktas då man anlägger vindkraftparker.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Unik eldriven snöskoter

Att kunna ta sig ut i naturen när snön ligger djup är en utmaning. Visst kan man ta sig fram på skidor, men för att besiktiga kraftledningsgator, driva skidanläggningar, göra räddningsinsatser i fjällen, eller se till sina renar, så behövs ett kraftfullt och pålitligt fordon – en snöskoter. Den första moderna snöskotern utvecklades av kanadensaren Joseph-Armand Bombardier och i...

Läs mer

Energisnål camping under alla årstider

Intresset för camping med husbil eller husvagn är stort och det är många som utnyttjar sina fritidsfordon under alla årstider. I Sverige registreras varje år i storleksordningen 8 000 – 9 000 nya husvagnar och husbilar och 2008 registrerades cirka 5 600 husvagnar och 3 500 husbilar. Husvagnarna dominerar men andelen husbilar ökar. Det säljs nya husvagnar och husbilar...

Läs mer

Älgjakt på naturens villkor

Tänk dig orörd fjällnära skog och möte med en bjässe till skogens konung. En mäktig upplevelse för de flesta. Sedan ett par år arrangerar företaget Naturupplevelser i Lappland just detta i form av älgjakt tillsammans med Smilalidens jaktlag i Blaikens jaktområde i Sorsele kommun. ”Jakten sker på naturliga bestånd där kunskap om vilt och natur är en förutsättning för...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.