Världens första prototyp till en eldriven snöskoter.

Att kunna ta sig ut i naturen när snön ligger djup är en utmaning. Visst kan man ta sig fram på skidor, men för att besiktiga kraftledningsgator, driva skidanläggningar, göra räddningsinsatser i fjällen, eller se till sina renar, så behövs ett kraftfullt och pålitligt fordon – en snöskoter. Den första moderna snöskotern utvecklades av kanadensaren Joseph-Armand Bombardier och i slutet av 1950-talet presenterade han Ski-Doo Snowmobile.

Snöfordonet kunde transportera en eller två personer och föraren satt ovanpå ett larvband av gummi. Fordonet styrdes av två frammonterade skidor. Grundkonceptet har stått sig sedan dess, dvs en motor som driver en mönstrad gummimatta som greppar mot snön. Snöskoterns låga vikt och höga effekt, i kombination med den mönstrade mattan, ger fordonet god accelerationsförmåga och god framkomlighet i lössnö.

Numera har snöskotern stor yrkesmässig användning, men den har också funnit en viktig nisch som ren nöjesmaskin och för rekreation. Snöskotern finns ett antal olika utföranden för att möta olika krav på prestanda, allt från arbetsfordon till avancerade sportskotrar. I Skandinavien finns det mer än 450 000 registrerade snöskotrar, varav ungefär 150 000 i norra Sverige.

Bensindriven snöskoter påverkar miljön

De motorer som används i snöskotrar är framförallt tvåtaktsmotorer och fyrtaktsmotorer, men även wankelmotorer förekommer. Tvåtaktsmotorns effektuttag i förhållande till storlek och vikt medförde att den under många år kom att helt dominera marknaden. På senare tid har 4-taktsmotorn vunnit mark genom lägre avgasutsläpp och lägre bränsleförbrukning.

Ett problem med dagens snöskotrar är att de orsakar flera typer av miljöpåverkan. Ett exempel på detta är utsläppen av luftföroreningar som kan vara betydande. Undersökningar indikerar att närmare 30 procent av de totala utsläppen av kolväten i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland kommer från snöskotrar. Ett annat miljöproblem är buller, något som kan bli besvärande i orörd fjällnatur.

Elmotorpaketet ska leverera 70 hk.

Marknaden för en miljöanpassade snöfordon ser ut att öppna sig. Många skidanläggningar har en tydlig miljöprofil och genomför olika åtgärder för att minska verksamhetens miljöpåverkan och öka anläggningens och ortens attraktionskraft på skidturisterna. Det finns flera intressanta exempel där man har genomfört åtgärder för att göra hela orten fri från fossilbaserade fordon. I Zermatt och Saas-Fee i Schweiz får man snällt parkera sin bil vid stadsgränsen och alla transporter inom orten sker med olika typer av elfordon. En sak som man dock inte lyckats göra fossilfritt är de transporter som sköts av olika snöfordon, exempelvis pistmaskiner och snöskotrar. Ett svar på detta kan vara det svenska företaget Elmacchina AB, som har som affärsidé att bidra till hållbar utveckling i vinterlandskapet. Företaget har därför utvecklat världens första prototyp till en eldriven snöskoter.

Snöskotern konverteras till eldrift

Elmacchina har utvecklat en teknisk lösning som bygger på att konvertera moderna snöskotrar med hjälp av ett paket av elmotor, batterier och motorstyrning. Detta gör företaget i samarbete med VTC (Vehicle Technical Centre) i Östersund, som är ett kluster av företag inom fordonsbranschen. Den första prototypen togs fram i samarbete med företag och forskare, som under många år arbetat med avancerad fordonsteknik, och bygger på de senaste rönen inom elektronik och batterier.

”Det här är en världsunik produkt, men egentligen lika naturlig som de eldrivna bilar som nu dyker upp på marknaden. Jag tror att vi ligger helt rätt i tiden och att kraven och efterfrågan på miljöanpassade snöfordon kommer öka”, säger Pontus Sandell som är VD för Elmacchina. ”För mig är det viktigaste argumentet att vår skoter går tyst. Den är också fri från utsläpp av rök, lukt, oljor och klimatpåverkande koldioxid”, fortsätter Pontus. ”Kapacitetsmässigt kan Elmacchina ännu inte mäta sig med de bensindrivna snöskotrarna. Utvecklingen går dock snabbt och fordonets prestanda förbättras efterhand som vi tar fram nya versioner”, avslutar Pontus Sandell.

Förbättrad prestanda

Den första versionen av snöskotern presenterades under våren 2010 och nu är en andra prototyp på väg att utvecklas. Den prestanda man minst vill åstadkomma är en räckvidd på 60 km och en topphastighet på cirka 80 km/h. Elmotorpaketet ska leverera 70 hk, vilket motsvarar cirka 50 kW. I skotern ska högpresterande batterier med en kapacitet på cirka 12 kWh användas. Batterierna ska kunna laddas på en timme då man har tillgång till 380 volt och 16 ampere. Är det 230 volt och 16 ampere som gäller blir laddningstiden fyra timmar. Livslängden på batteripaketet ska vara upp till 2000 laddningar. Hela paketet, inklusive drivlina, batterier, styrning och display med driftdata, väger drygt 100 kg. Eftersom konverteringspaketet ersätter bensinmotor, avgassystem och bensintank blir skoterns vikt nästan oförändrad.

Elmacchina kommer vara billig i drift men dyr att köpa in. Tanken är därför att leasa ut skotrar för att tillsammans med intressenterna utveckla produkten. Under 2011 räknar Elmacchina med att ta fram den första serien av elmotoriserade skotrar. Den marknad som bolaget inriktar sig mot är framförallt företag med en tydlig miljöprofil som exempelvis driver skidanläggningar, utför fältservice, genomför event och som har behov av miljöanpassade snöskotrar i sitt arbete.

Artikeln publicerad i mars 2011