Magasinet Miljönytta 2017 är vårt bidrag till att försöka sätta vår tids utmaningar i perspektiv. Du kan naturligtvis läsa om många spännande miljönyttor och hur de bidrar positivt runt om i världen.

Trots utmaningar framöver har vi kommit väldigt långt. Om bästa möjliga teknik kunde implementeras överallt skulle det minska påverkan oerhört. Det finns absolut goda skäl att prioritera fortsatt utveckling men att sprida bästa möjliga teknik är avgörande för att snabbt minska påverkan. Sverige är ett litet land, men vi är en betydande industrination, ett kreativt centrum och har goda handelsrelationer med stora delar av världen.

Ladda ner en pdf-version av Miljönytta 2017 »