Miljönyttapodden spelades in under 2016.

Avsnitt 5 – Johan Gerklev

Johan Gerklev är hållbarhetschef i Sverige på ett av världens största byggföretag, Skanska, där han under 20 år varit en drivande kraft i att etablera ett grönt perspektiv på byggande. Johan menar att det är lönsamt att förebygga miljöproblem, att stora företag måste gå före – och att allt är möjligt genom nytänkande.

Lyssna direkt här på sidan, via rss eller via iTunes. Vill du hellre läsa finns även en transkription av intervjun.

Avsnitt 4 – Ylva Öhrnell

Ylva är miljö- och kvalitetschef på DHL, i en bransch där omställningen kanske är som mest kritisk och utmanande. Ylva är också ordförande för NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv – en förening för erfarenhetsutbyte mellan de som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Lyssna direkt här på sidan, via rss eller via iTunes. Vill du hellre läsa finns även en transkription av intervjun.

Avsnitt 3 – Göran Nyström

Göran Nyström, vice VD på Ovako, berättar om stålets betydelse för miljövänliga applikationer och svensk stålindustris framsteg. Sverige har en särskilt stark ställning och de globala koldioxidutsläppen skulle kunna minskas kraftigt om en större mängd av världens stål kom från oss.

Lyssna direkt här på sidan, via rss eller via iTunes. Vill du hellre läsa finns även en transkription av intervjun.

Avsnitt 2 – Christofer Fjellner

Europaparlamentariker Christofer Fjellner gästar Miljönyttapodden och berättar om hans syn på miljöutmaningarna och miljöpolitiken. En god miljöpolitik måste vara ändamålsenlig, kostnadseffektiv och ha ett globalt perspektiv har han sagt. Vi pratar också om det pågående arbetet med TTIP som har många miljörelaterade aspekter.

Lyssna direkt här på sidan, via rss eller via iTunes. Vill du hellre läsa finns även en transkription av intervjun.

Avsnitt 1 – Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna gästar första avsnittet av Miljönyttapodden. Till vardags är Johan chef för Stockholm Environment Institute som runt om i världen arbetar med policyfrågor där konkreta miljöåtgärder går hand i hand med utvecklingsfrågor. I detta avsnitt får vi veta hur man bemöter en klimatskeptiker, att klimatanpassning minskar många typer av risker och att vi inte kommer framåt med skrämselpropaganda.

Lyssna direkt här på sidan, via rss eller via iTunes. Vill du hellre läsa finns även en transkription av intervjun.