Skinande rent med plastgranulat och vatten.

I det nätbaserade uppslagsverket Wikipedia konstaterar man att en bil ”är ett motorfordon som är försett med åtminstone tre hjul och som inte kan anses som en motorcykel eller moped”.

För närvarande finns det mer än 800 miljoner bilar i världen och bilparken ökar med snabb hastighet. I Kina och Indien har en snabbt växande medelklass har på några år skaffat sig 125 miljoner bilar, 100 miljoner datorer och 870 miljoner teveapparater.

De välståndsmarkörer som vi sedan länge är vana vid i Europa och USA – slappa framför teven, shoppa på köpcentrum och sitta i bilköer – sprider sig över världen. Den egna bilen är en betydelsefull komponent i sammanhanget och är dessutom fortfarande en viktig statussymbol. Mellan 1990 och 2000 ökade antalet bilar i Kina från 1,6 miljoner till 8 miljoner. Mellan 2010 och 2020 kan antalet öka från cirka 40 miljoner till 170 miljoner, alltså lika många som det nu finns i USA.

Efter några tuffa år vädrar bilindustrin morgonluft igen och i anslutning till detta ser affärsmöjligheterna hos eftermarknaden allt ljusare ut. Här återfinner vi mängder av företag som reparerar bilar, lagar lackskador, byter hjul, säljer tillbehör och mycket annat. Ett exempel är det svenska miljöteknikföretaget Hedson Technologies som utvecklar och marknadsför tvätt-, tork och lyftutrustningar till lackerings- och däckverkstäder. Hur kommer då miljönyttan in i produkter och utrustningar för bilindustrins eftermarknad?

Hjultvätt med plastgranulat och vatten

Bromsdamm, vägdamm och vägsalt fastar på bilens fälgar. Resultatet kan bli missfärgningar, lackskador och korrosion. Många däckverkstäder erbjuder därför hjultvätt då du byter däck. Vid rengöringen frigörs dock en del miljöfarliga ämnen, exempelvis oljor och andra kolväten, tungmetaller, partiklar och andra ämnen. Föroreningar som definitivt inte ska spolas ut i avloppet.

Under varumärket Drester har Hedson utvecklat en miljöanpassad hjultvätt. ”Vi byggde världens första hjultvätt 1989 och har sedan dess utvecklat konceptet vidare i flera generationer av utrustningar”, säger Eva Löfgren som är produktchef på Hedson. ”Hjultvätten ger både arbetsmiljö- och miljöfördelar. Smuts och damm stannar i hjultvätten vilket ger bättre arbetsmiljö och mindre slitage på annan utrusning i verkstaden”, fortsätter Eva. I dagens moderna bilar påverkas balanseringsresultatet negativt av så lite som 40-50 gr smuts på hjulet.

The Drester Way, som är bolagets tvättmetod, använder plastgranulat och vatten i tvättprocessen. ”Detta räcker i de flesta fall för bra tvättresultat, men om det krävs extra tuffa tag kan tvättvätskan värmas upp och ett skumfritt biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel tillsättas”, säger Eva. Så här går det till:

  • Plastgranulat och vatten sprutas på det roterande hjulet under högt tryck. Systemet innehåller två typer av granulat. De vita granulaten är hårda och slår bort smutsen och de blå är mjukare och gnider bort den.
  • Vattensystemet är slutet vilket medför att maskinen inte behöver anslutas till vatten eller avlopp. Det enda som behövs är el och tryckluft. Tvättmetoden är dessutom mycket vattensnål; endast en liter vatten per tvättat hjul. Det slutna vattensystemet gör att tvättvattnet enkelt kan renas från smuts och restprodukter. Vatten och smutspartiklar separeras genom sedimentering. Vattnet töms ut och bottenslammet samlas upp manuellt eller med en slamsugare. Vid behov kan vattnet renas ytterligare. Med hjälp av koaguleringsmedel och en inbyggd mixer separeras då vattnet från restprodukter. Det renade vattnet släpps ut i avloppet och bottenslammet hanteras som farligt avfall.

Huvudmarknader för Drester hjultvättar är de länder där man byter mellan sommar- och vinterdäck, de nordiska länderna, Tyskland och Ryssland.

Energieffektiv torkning i sprutbox

Snabbare torkning med hjälp av kortvågigt infrarött ljus.

Att reparera lackskador på bilar är en vanlig arbetsuppgift för skadeverkstäder. Mäter man användningen av lackverkstadens resurser i form av tid, energi, utrymme och arbetsinsatser, är det torkningen av lacken som upptar den största andelen. Under varumärket IRT har Hedson tagit fram en torkutrustning som minimerar flaskhalsarna vid lackeringen och samtidigt minskar energiförbrukningen. Produktprogrammet innehåller både mobila enheter och större system. Systemet IRT PowerCure lackhärdningsbåge värmer och härdar endast utvalda delar på bilen. Med hjälp av en pekskärm, som är ansluten till en dator, väljer operatören ut de lackdetaljer som ska torkas och anger vilken typ av lack som använts. Sensorer och mikroprocessorer leder därefter torkningsutrustningen till rätt position och tänder och släcker de individuella lamporna under bråkdelen av en sekund. Systemet använder därför bara den energi som behövs för torkningen, vilket ger en betydande besparing. En typisk skada härdas på tio minuter eller kortare tid. Efter ytterligare fem minuter kan bilen flyttas från sprutboxen och poleras.

Torkningen sker med hjälp av kortvågigt infrarött ljus (IR) och tack vare den effektiva lampkylningen är den normala livslängden för lamporna 20 000 arbetstimmar. Eftersom systemet inte värmer upp luften i sprutboxen kan lackeraren gå in i boxen omedelbart efter att torkprocessen avslutats. Energibesparingen är stor jämfört med att värma upp en hel sprutbox.

Hedsons produkter säljs främst inom Europa men marknaderna i Asien och Mellanöstern blir allt viktigare för bolaget.

Artikeln publicerad i februari 2011