Holländska Ioniqa Technologies planerar att nästa år öppna en industriell anläggning för kemisk PET-återvinning, i samarbete med livsmedelsjätten Unilever och plastföretaget Indorama.

“Vi vill att alla våra förpackningar ska vara designade för att passa in i en cirkulär värld. Den här innovationen är särskilt spännande, eftersom den kan undanröja ett av de största hindren på vägen – att återvinna alla former av PET till plast av livsmedelskvalitet”, säger David Blanchard, chef för forskning och utveckling på Unilever.

Plasten polyetentereftalat står för en fjärdedel av den globala plastproduktionen. Mer än 60 procent används till syntetfibrer (polyester), och 30 procent till dryckesflaskor och förpackningar (PET). Ioniqas patenterade metod kan hantera blandat PET-avfall i olika färger. Efter krossning bryts det ned kemiskt till monomerer, samtidigt som färg och föroreningar rensas bort. Till slut byggs nya polymerkedjor, med samma kvalitet som nytillverkade.

“Genom det här samarbetet kan Ioniqas innovativa teknik göra PET-avfall till ett helt cirkulärt material”, sammanfattar Tonnis Hooghoudt, Ioniqas vd och grundare.