Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna har tillsammans lanserat Circular Sweden – ett företagsforum som ska bidra till att göra materialflödena mer cirkulära både i Sverige och internationellt.

I det nya forumet kommer näringsliv, politik och forskning att kunna mötas kring frågor om design, konsumtion, materialtillgång och värdekedjor i den cirkulära ekonomin. Syftet är att driva både utvecklingen och politiken framåt.

“Målet för Circular Sweden är att Sverige ska vara ledande inom cirkulära materialflöden och driva utvecklingen internationellt år 2030. Medlemmarna har åtagit sig att ha en tydligt ökande cirkulär utvecklingstrend”, säger debattören och tidigare politikern Anders Wijkman som fått rollen som ordförande.

“Stål är världens mest cirkulerade material, med en väldigt hög återvinningsgrad, så det är viktigt för oss att bidra till en mer resurseffektiv och hållbar framtid”, säger Thomas Hörnfeldt, ansvarig för hållbarhets- och samhällsfrågor på SSAB.