En bakteriebaserad biofärgningsprocess för textilier skalas nu upp. Det brittiska uppstartsbolaget Colorifix inleder pilotförsök i samarbete med ett antal ledande aktörer i modeindustrin.

”Tekniken är helt kompatibel med nuvarande färgningsmetoder, och använder samma utrustning och tyger – helt enkelt med ett biologiskt färgämne istället för ett petrokemiskt”, säger David Nugent till podden Planet Textiles. ”Det fungerar som en högeffektiv reaktivfärg som bara behöver en tvätt efteråt”.

Färgning av tyger är resurskrävande och använder ofta giftiga och icke förnybara kemikalier. Med Colorifix lösning doppas tygerna i en mikroblösning istället för i färgbad. Sedan tillförs först näring till de inbäddade mikroberna, och sedan värme som spräcker deras cellmembran och frigör färgen och salter som binder den till tyget.

Mikroorganismerna modifieras så att de producerar olika naturliga pigment i sin metabolism, och odlas på restprodukter från jordbruk. De miljövänliga textilfärgerna kan användas för nylon, polyester och bomull, och uppges kunna spara 90 procent av vattnet och 20 procent av energin jämfört med traditionella metoder, utan lösningsmedel och tungmetaller.

”Naturen tillverkar vackra färger i havet, i insekter – det är en bred palett att utgå från”, säger David Nugent till Chemical & Engineering News.