Smältverket Boliden Bergsöe har i flera år utnyttjat sin spillvärme till landbaserad fiskodling. Nu ska också rökgaserna tas tillvara – för att odla alger.

”Vi räknar med att konceptet skall kunna ta hand om koldioxidutsläpp, skapa energi till smältning av metaller och därtill rena utsläpp av metaller som återfinns i rökgasen”, säger Niklas Strömberg, projektledare på RISE.

Boliden Bergsöe i Landskrona är Nordens enda sekundära smältverk för bly och en av Europas största återvinnare av blybatterier. Det tvååriga forskningsprojektet med RISE ska undersöka om algodlingar kan minska metallindustrins växthusgasutsläpp, och utvärdera algbiomassa som industribränsle.

Tanken är att leda ned rökgaserna i bassänger med vatten och mikroalger. Där får koldioxiden algerna att växa – samtidigt som de fångar in och binder blyrester. När algbiomassan torkats blir den bränsle i smältverkets process, och metallen återförs till smältan.

När metoden testats vid Nordic Paper Bäckhammars pappersbruk (läs mer i artikeln ”Mikroalger växer på rökgaser och avloppsvatten”), var den fem gånger så energieffektiv som rapsodling.