Varje timme tar haven emot 900 ton plastavfall. Därför ska vi återvinna allt som går att återvinna, säger Coca-Cola Company, och lovar att senast 2030 samla in lika många förpackningar som säljs.

Under parollen ”World Without Waste” åtar sig företaget att dels se över förpackningarnas hela livscykel och designa för återvinning, men också att marknadsföra cirkulära lösningar och använda sitt globala nätverk för att sprida bästa möjliga teknik och återvinningssystem över världen.

Som modell för arbetssättet står Mexiko: där har ett samverkansprojekt med plast- och dryckesindustrin bidragit till att öka återvinningsgraden för PET-flaskor från 9 till 57 procent sedan 2002.

”Det är frestande att dra slutsatsen att livet vore bättre utan förpackningar och plastflaskor – men det vore ett felslut. Då bortser man från all nytta de gör”, skriver James Quincey, president och VD för Coca-Cola Company: ”Moderna mat- och dryckesförpackningar ökar livsmedels hållbarhet, minskar svinn och begränsar spridning av sjukdomar. De bidrar till att rädda liv.”