H&M-gruppen är världens största användare av hållbar bomull och av hållbara cellulosafibrer, enligt en ny rapport från organisationen Textile Exchange. Gruppen har som mål att enbart använda återvunna och hållbart producerade material år 2030.

”Med vår stadiga årliga ökning av återvunna eller andra hållbart producerade material driver vi inte bara på efterfrågan på vanliga material som ekologisk bomull, utan påverkar också skalbarheten för nya hållbara material. Vi hoppas kunna inspirera andra aktörer i branschen att verka för en mer hållbar modeindustri”, säger Cecilia Brännsten, Environmental Sustainability Manager i H&M-gruppen.

Rapporten rankar också H&M-gruppen som världens största användare av hållbart producerat dun och en av världens största användare av hållbart producerad ull. IKEA listas som störst användare av återvunnen bomull.

”De ledande företagen visar en stark vilja att hela tiden bli bättre”, konstaterar Liesl Truscott på Textile Exchange.

Den icke-vinstdrivande organisationen Textile Exchange verkar för att driva på användningen av hållbara fibrer och material, och har över 260 medlemmar från ledande aktörer i den globala textilindustrin.