Koldioxid fångad ur luften kan lagras som negativa utsläpp, eller återvinnas som koldioxidneutral råvara. Enligt nya rön kan kostnaderna bli mycket lägre än man tidigare trott.

Många räknar med det behövs negativa utsläpp för att nå en koldioxidneutral värld: att vi fångar in koldioxid från atmosfären eller vid utsläppskällorna, och lagrar den – till exempel mineraliserad i berggrunden. Infångad koldioxid kan också återvinnas, som råvara för syntetiska, koldioxidneutrala bränslen som kan ersätta fossila. Tekniken prövas redan i mindre skala, men det har funnits frågetecken kring skalbarhet och kommersiell gångbarhet.

Nu visar det sig att det kan bli billigare att suga upp koldioxid från atmosfären än forskarna trott. Enligt en ekonomisk analys av forskare vid Carbon Engineering i Calgary är det nu möjligt att fånga koldioxid till en kostnad av mellan 800 och 2000 kronor per ton – att jämföras med drygt 5000 kr/ton 2011.

”Jag hoppas att det här förändrar bilden av tekniken. Det är varken miraklet som löser allt eller något orimligt dyrt och ouppnåeligt – utan en industriteknik som är användbar idag och som utvecklas vidare”, säger Harvardprofessorn David Keith, en av Carbon Engineerings grundare.

Läs mer i artikeln ”Kan vi fånga koldioxiden ur luften?