Lego lanserar nu sin första uppsättning legobitar av bioplast: buskar och träd av sockerrörsbaserad polyeten. Från och med 2030 ska allt lego vara fossilfritt.

”Det här är ett viktigt första steg”, säger Tim Brooks, Legos vice miljö- och hållbarhetschef: ”Varken barn eller föräldrar kommer att märka någon skillnad – det växtbaserade polyetenet har samma egenskaper som det konventionella”.

Med 2030-målet sällar sig Lego till en växande skara företag som satsar på förnybara förpackningsmaterial – men Lego, med plasten som själva produkten, har en svårare nöt att knäcka än många andra. Företagets årstillverkning av 60 miljarder byggklossar släpper ut en miljon ton koldioxid.

Företaget gör nu miljardinvesteringar och anställer 100 personer för att hitta fullgoda ersättningsmaterial till den ABS-plast som hittills använts: 200 alternativ har redan prövats och förkastats, erfar New York Times.

“Vi måste lära oss hur man gör det här på nytt”, säger produktionschefen Henrik Ostergaard Nielsen på Legofabriken i Billund.