Stora Enso ansluter sig IKEA:s och H&M:s partnerskap för att utveckla en helt ny och miljövänlig textilfiberprocess för cellulosa, och ska bygga en demoanläggning för tekniken.

”Det är fantastiskt att idén om att nyttja skogsresurser för en mer hållbar textil har utvecklats från labbstadium till en kommersiellt hållbar produkt på bara några år”, säger uppfinnaren och entreprenören Lars Stigsson, TreeToTextile.

Skånska TreeToTextile har tagit fram en ny process för att göra textilfiber från skogsråvara. Företaget delägs och finansieras av H&M och Ikea sedan 2014. Massatillverkaren Stora Enso går nu in som fjärdedelsägare och ska uppföra en demoanläggning för den kemikaliesnåla produktionsprocessen i anslutning till en av sina egna.

”Med hjälp av vår nya partner kommer vi att gå in i en industrialiseringsfas. Den nya fibern som vi har utvecklat är både hållbar och produceras till en lägre kostnad”, säger Annica Karlsson, styrelseordförande, TreeToTextile AB.

Både Inter IKEA-gruppen och H&M-gruppen planerar att använda fibern i sina egna produkter, men även andra inom branschen ska kunna ta del av den.

”Detta tar oss ett steg närmare vårt mål att introducera en ny hållbar lågkostnadsfiber för de många människorna”, säger Lena Julle, inköpschef för textil på IKEA of Sweden.