Materialbolaget Plastkretsen bygger en ny, helt automatiserad sorteringsanläggning för svenska plastförpackningar som ska täcka hela Sveriges behov. Under början på 2019 ska anläggningen börja testköras för att sedan övergå i full drift under 2019.

“Stor vikt har lagt på att göra sorteringen effektiv och resurssnål. Det är glädjande att se att plastindustrin i Sverige inte bara pratar om cirkulär ekonomi utan även satsar på att genomföra detta”, säger Leif Nilsson, Svensk Plastindustriförening.

Totalt investeras 250 miljoner av Plastkretsen, som samägs av plastindustri, förpackningstillverkare och handel. Sorteringsanläggningen i Motala ska bli Europas modernaste anläggning i sitt slag, med cirka 50 anställda som hanterar logistiken kring eftersortering av 120 000 ton plastförpackningar per år från hela landet.

Idag sorteras svenska plastförpackningar delvis i Tyskland, på grund av kapacitetsbrist. Den nya anläggningen minskar transporterna.

“Med vår investering kommer vi äntligen bli självförsörjande i Sverige när det gäller sortering av plastförpackningar och vi siktar högt för att öka andelen materialåtervinning”, sade Kristian Östlund, i januari i rollen som ordförande i Plastkretsen.