Naturmaterialen cellulosa och kitin, de två mest förekommande naturliga polymererna, har kombinerats i en ny förpackningsfilm och i ett nytt lättviktsmaterial som kan 3d-printas, av två separata forskarlag. Kitin finns i skalet hos många ryggradslösa djur och bidrar till att göra det hårt.

“Materialtillgången är inget problem. I skaldjursindustrin finns ett överflöd av kitinrika restprodukter”, förklarar Dr. Carson Meredith från Georgia Institute of Technology.

Den nya filmen är stark och genomskinlig, och kan bli en förnybar och komposterbar ersättare för plasten PET i dryckes- och livsmedelsförpackningar. Den är till och med ännu tätare:

“Vårt material har upp till 67 procent lägre genomsläpplighet av syre. Det betyder att det också kan förlänga livsmedlens hållbarhet”.

Det andra materialet, FLAM, kan 3d-printas kostnadseffektivt och i stor skala. Som teknikexempel har ett meterlångt turbinblad med en vikt på bara 5 kilo skrivits ut.

“Materialet är helt hållbart och innehåller inga lösningsmedel eller syntetiska plaster. Det är sannolikt ett av de mest lovande tekniska framstegen när det gäller bioinspirerade material”, berättar forskarassistenten Javier Gomez Fernandez vid SUTD i Singapore.