Stella McCartney samlar ledande företag kring 16 hållbarhetsåtaganden i en ny klimatstadga för modeindustrin, som lanseras i samarbete med FN.

“Allt står på spel. Det handlar i grunden om att samla hela industrin, så att alla talar om det och inte bara enstaka aktörer”, säger designern Stella McCartney, som berättade om stadgan vid industrikonferensen Voices.

Stadgan ska lanseras vid FN:s klimatmöte COP24 i Polen 10 december. Stella McCartney hoppas att den ska upphöja hållbart mode till en bred affärsstrategi och uppmanar andra i branschen att ställa sig bakom initiativet. Hon tror också att den kommer att bidra till öppnare standarder, transparens och samverkan kring lösningar:

”Stadgan har tagit form tillsammans med över 20 ledande industriföreträdare, tunga varumärken. Det är vad som behövs nu – att branschen och i synnerhet de ledande företagen samlar sig till en gemensam kraft som kan driva förändring och påverka tillsammans.”

Stella McCartneys varumärke har profilerat sig som en ledande röst inom hållbart mode.