Axfood, Bergendahls, Coop, Ica och Lidl formulerar ett gemensamt mål. Till 2030 ska alla plastförpackningar som inte består av förnybar eller återvunnen råvara vara utfasade.

Plast är ett av dagligvaruhandelns vanligaste förpackningsmaterial. Det används i otaliga produkter världen över, tack vare sina många fördelar. Samtidigt består det av fossil råvara, och förknippas med avfalls- och nedskräpningsproblem som mikroplaster i haven.

Det nya branschinitiativet utformas i samarbete med samverkansorganisationen Fossilfritt Sverige, och ska presenteras för regeringen i vår – med en uppmaning att satsa mer på bioråvara från svensk skog:

”I dag finns det ju inte tillräckligt mycket fossilfri plast. Det kommer att krävas en stor insats, inte minst från forskning och produktutveckling”, säger Karin Brynell, VD för branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

Man vill också få med det cirkulära perspektivet redan när förpackningar designas, och använda återvunnen plast där det går. Där tros tillgången öka med bättre metoder – I Stenungsund utvecklas till exempel ett plastreturraffinaderi för kemisk återvinning, som både ska kunna hantera biomassa och osorterad plast av olika sorter.