Det finska innovationsbolaget Paptic utvecklar ett nytt träfibermaterial som kan ersätta plast och papper i påsar och förpackningar. Nu tar man in kapital för att bygga en produktionsanläggning i industriskala.

”Papper är skört, det rivs lätt sönder och tål inte väta. Det är också dubbelt så tungt som plast i motsvarande tillämpningar. Vad vi gör är nästa generation av papper, omdesignat så att det får mer textil- och plastliknande egenskaper”, säger Tuomas Mustonen, vd för Paptic.

Paptic-materialet är robust, fukttåligt och rivs inte sönder. Det kan återvinnas som kartong, och fibrerna är biologiskt nedbrytbara i naturen. Det ser ut och känns mer som ett textilmaterial än som papper eller plast, och kan till och med sys. Tillverkningen kan göras i vanliga pappersbruk – enda skillnaden är i massareceptet:

”Istället för vatten använder vi skum av en tredjedel vatten, två tredjedelar luft och en liten mängd ytaktiva ämnen. Det gör att träfibrerna fogas samman lösare till en mer töjbar och mindre styv struktur”, förklarar Tuomas Mustonen.

I Europa används 100 miljarder plastpåsar varje år. I världen är återvinningsgraden för papper 59 procent och för plast 9 procent.