Cirkulära principer för material kan halvera koldioxidutsläppen från EU:s tunga industri till år 2050 – det visar en rapport som tagits fram av European Climate Foundation och den finska innovations- och hållbarhetsfonden Sitra.

“Det finns mycket att vinna på att återanvända de material som redan finns i ekonomin, och använda dem smartare”, säger studiens huvudförfattare Per Klevnäs på Material Economics. “Det är ett ekonomiskt attraktivt sätt att minska utsläpp, och en chans till industriellt ledarskap och konkurrenskraft för EU”.

De fyra materialen plast, stål, aluminium och betong står idag för tre fjärdedelar av EU:s industriutsläpp. Till 2050 bedöms de kunna sänkas från 564 Mt till 530 Mt genom bättre teknik och koldioxidfri el – men processutsläpp och stigande efterfrågan gör det svårt att komma längre utan cirkulära principer. Enligt rapporten kan emellertid ytterligare 296 Mt sparas genom utvecklad materialåtervinning (178 Mt), högre materialeffektivitet (56 Mt) och cirkulära affärsmodeller (62 Mt).