Sverige ska driva en ny internationell arbetsgrupp inom ISO med uppgift att identifiera behoven av standarder för mekanisk och kemisk plaståtervinning.

”Detta är stort. Sverige har skapat sig en plattform som kan komma att påverka hur plast återvinns i hela världen”, säger Johan Dahlgren, projektledare för plast, SIS, Swedish Standards Institute.

SIS är Sveriges representant i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN och ISO. Man har nu fått ISO:s uppdrag att med stöd av plastindustrin och forskningsinstitutet RISE bilda och leda en internationell arbetsgrupp. Tyskland, Kina, Frankrike, Indien och USA är några av de länder som hittills anmält intresse att delta. Tillträdande ordförande är Kristin Geidenmark Olofsson, innovations- och hållbarhetschef på Trioplast.

”Det här är ett lyckat exempel på hur forskning, industri och standardisering kan samarbeta för att utveckla plaståtervinningsindustrin med navet i Sverige. Att det nu skapas harmoniserade standarder världen över kan bidra till utvecklingen av återvinningssektorn och öka efterfrågan på återvunnet plastmaterial”, säger Nazdaneh Yarahmadi, forskningschef på RISE och ordförande för Plast och Miljögruppen på SIS.