En laboratorieupptäckt har gjort en bakterie som lärt sig bryta ned plast ännu effektivare. Genombrottet kan leda till nya återvinningsprocesser.

Plastsorten PET är vanlig i bland annat dryckesflaskor, och kan bli kvar över 400 år i naturen eftersom få organismer kan bryta ned den. 2016 upptäckte dock japanska forskare en tidigare okänd bakterie på en återvinningsstation i staden Sakai. Bakterien, som fick namnet Ideonella sakaiensis, har utvecklat förmågan att med hjälp av två enzymer bryta ned en tunn PET-film till koldioxid och vatten på sex veckor.

Nu har ett forskarteam från USA och Storbritannien vidareutvecklat enzymet. Forskarna studerade det naturliga enzymet med hjälp av 3D-modeller, och fann en justerad struktur somgav ännu bättre nedbrytningsegenskaper.

”Ingenjörsprocessen är i princip samma som för enzymer i tvättmedel och biobränslen. Tekniken finns”, säger Professor John McGeehan från University of Portsmouth: ”Det är fullt möjligt att det här kan leda till industriellt gångbara processer för att bryta ned och återvinna både PET och andra plaster som PEF, PLA och PBS.”