Finska drivmedelsbolaget Neste har inlett ett utvecklingsprojekt för kemisk plaståtervinning. Målet är att 2030 bearbeta en miljon ton plastavfall till raffinaderiråvara.

”Neste har rankats som världens näst hållbaraste företag, och vi är redan den största tillverkaren av förnybar diesel från avfall och restströmmar. Vi är i en unik position för att införa avfallsplast som raffinaderiråvara, och vi siktar på att erbjuda en lösning som kan minska plastavfallet globalt”, säger Matti Lehum, EVP Oil products vid Neste.

Plasten ska brytas ner på molekylnivå och sedan raffineras om till bränslen, kemikalier och plast. Neste ska nu utveckla teknologier och värdekedjor tillsammans med brittiska ReNew ELP och australiska Licella. Prov i industriell skala planeras till 2019.

I ett annat samarbete med IKEA har Neste börjat testproducera plastprodukter av livsmedelsrester och avfallsfetter – världens första storskaliga tillverkning av förnybar biopolypropylen. Företagets förnybara HVO-bränslen från samma råvaror sparade över 8 miljoner ton klimatpåverkande utsläpp globalt under 2017.