Under sommaren presenterades en ny lägesrapport från den europeiska PVC-branschens frivilliga åtagande för hållbar utveckling, VinylPlus. Återvinningen av materialet blev rekordstor under 2017.

“VinylPlus är speciellt eftersom det är ett framgångsrikt frivilligt åtagande av hela PVC-materialets värdekedja. Alla jobbar tillsammans för ett hållbart samhälle med PVC. Med VinylPlus har den europeiska PVC-industrin ställt upp tydliga och ambitiösa mål och vi är väl på väg att nå dem”, säger Josef Ertl, ordförande i VinylPlus.

PVC är en av de vanligaste plastsorterna och används bland annat inom bygg- och textilindustrin. Branschåtagandet har pågått sedan år 2000, och har återvunnit 4,2 miljoner ton PVC sedan starten. 2017 återvanns 639 648 ton, och målet för 2020 är 800 000 ton.

Förutom återvinning och cirkulära metoder handlar åtagandet också om bland annat energi- och klimatpåverkan och ansvarig användning av additiv. 2015 fasade man gemensamt ut bly som stabilisator, och en hållbarhetsmärkning för PVC-produkter håller på att utformas.