Lignin – den beståndsdel i trä som ger materialet stadga – har hittills varit en restström i pappers- och massaindustrin. Forskningsprojektet BioLi2.0 visar att det går använda till drivmedel.

“Vi har lyckats omvandla lignin, som är en av huvudkomponenterna i vedråvara och i dag framförallt utvinns vid tillverkning av pappersmassa, till att bli ett oljeliknande material som fungerar som drivmedel i både biobensin och biodiesel”, säger Marie Anheden, f.d. projektledare för BioLi2.0.

Ligninet utgör 20-30 procent av trädet, och vid papperstillverkning blir det en restprodukt. Tidigare har det mest använts till massabrukens interna energi- och värmeförsörjning, men i och med genombrottet kan det istället bli en högvärdesråvara för bränsle, kemikalier och material.

BioLi2.0 är ett samverkansprojekt mellan företag, forskningsinstitut och akademi.  Målet är att utveckla teknologier, värdekedjor och processer för lignin som ersättning för fossila råvaror.