Projektet WargoTex Development utvecklar teknik för avancerad textilsortering i industriskala. Nu har det gått in i en aktiv fas, och 25 parter från den textila värdekedjan har samlats.

”Textilbranschen ser väldigt positivt på samarbeten av det här slaget. Kompetens från många parter behövs för att vi ska få igång en cirkulär ekonomi”, säger Weronika Rehnby, textil- och miljöexpert på TEKO.

Svenskarna konsumerar cirka 13 kg textil per person och år, och kastar bort 8 kg. För att ta vara på avfallet till nya material och återbruk behövs bättre storskaliga system för insamling, sortering och återvinning.

Projektet, som leds av Wargön Innovation i Vänersborg, bygger bland annat en pilotanläggning för sortering. Basen är teknologin FiberSort, som automatiskt läser av och sorterar stora mängder textil i fraktioner utifrån vilka fibrer som ingår.

”Vi vill gärna använda oss av sorteringspiloten på Wargön Innovation för att testa fram en egen sorteringsanläggning till oss på Sellpy”, säger Lisa Book Taube, hållbarhetschef på den växande digitala second hand-marknadsplatsen Sellpy.