Ett nytt lövtunt bluetooth-chip behöver inget batteri. Istället skördar chipet den energi det behöver från radiovågor i omgivningen.

”Vi tror att billiga engångschip utan batterier är grunden för framtidens IoT-system. Att återvinna spillenergin runt omkring oss för att driva minisensorer ger helt nya möjligheter: taggarna får obegränsad livslängd och kan bäddas in i produkter som tidigare inte kunnat kopplas till sakernas internet”, säger Tal Tamir, vd för utvecklaren Wiliot.

Till skillnad från RFID-taggar, där läsaren ger energin, utnyttjar Wiliots chip radiovågor som redan finns i luften (från mobiltelefoni, wifi och andra källor). De frimärkssmå chipen kan innehålla information om produkten de bäddas in i, exempelvis skulle tvättråden för ett plagg kunna kommuniceras direkt till tvättmaskinen. De kan också kombineras med sensorer för att till exempel följa temperaturen genom en transportkedja, eller inventera lager i realtid.

Bland andra Amazon och Samsung satsar nu 30 miljoner dollar i tekniken. En storskalig lansering planeras till 2020.