En nyligen upptäckt svamp som har hittats i Pakistan kan bryta ned vissa plastsorter på bara några veckor.

”Det här är otroligt spännande eftersom det berör en så stor miljöfråga. Forskningen är ännu i sin linda, men jag hoppas vi får se resultat av plastätande svampar om fem till tio år”, säger Dr Ilia Leitch, forskare vid Kew Gardens.

Svampen är en variant av Aspergillus tubingensis, och hittades av kinesiska forskare på en avfallsanläggning i Islamabad i Pakistan. Den växte där på polyuretanplaster, som bland annat används i isoleringsmaterial och konstläderprodukter, och bröt ned dem på några veckor. Svampen utsöndrar dels enzymer som löser upp polymererna, och bryter dels upp dem mekaniskt med sitt växande mycel.

“Om vi kan avgöra de ideala förhållandena för svampen att växa i så kan det öppna dörren för att använda den i återvinningsanläggningar, eller för att rena plastförorenad mark”, säger upptäckaren, Dr. Sehroon Khan.

Fyndet presenterades av forskare vid den botaniska trädgården Kew Gardens i en ny översiktsrapport om läget för världens svampar.