2030 är inrikesflyget fossilfritt. Det finns klimatneutral betong på marknaden, och dagligvaruhandelns plastförpackningar produceras helt av förnybar eller återvunnen råvara.

Så lyder några av målsättningarna i de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som företrädare för nio branscher nu överlämnat till regeringen.

Det är den svenska betongbranschen, bygg- och anläggningssektorn, cementbranschen, dagligvaruhandeln, flygbranschen, gruv- och mineralnäringen, skogsindustrin, stålindustrin samt åkerinäringen som var för sig har utformat planer för att bli klimatneutrala före 2045. I planerna, som samlar hela värdekedjor, har branscherna också undersökt vilka teknikskiften och reformer som kommer att behövas för att nå målen.

”Detta är världsunikt”, säger Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige, och fortsätter: “att hela branscher utvecklar egna färdplaner för fossilfrihet har inte skett någon annanstans i världen”.