Svensk forskning knuffar ned spindelsilke från tronen för världens starkaste biomaterial. En ny metod att spinna nanocellulosa ger en starkare och åtta gånger styvare tråd.

”Resultaten är givetvis spektakulära – men det som är riktigt spännande är att vi nu för första gången har ett material med nanoegenskaper som går att tillämpa i makroformat”, säger Karl Håkansson på forskningsinstitutet RISE, som utvecklat metoden tillsammans med kollegor vid RISE och KTH. Han mottog nyligen Blue Sky Young Researchers Innovation Award för insatsen.

Tråden kan få tillämpningar inom allt från medicin till lättviktsmaterial, textilier och konstruktion. Den tillverkas av nanofibriller från träfiber som fås att ordna sig i samma riktning av olikriktade vattenflöden. Därefter sänks pH-värdet, vilket får fibrillerna att fästa sig vid varandra.

”Från flera håll märker vi ett ökande intresse inom näringslivet för användning i olika tillämpningar. Därför gör vi nu en satsning inom RISE med målet att skala upp framställningen i en kontinuerlig process”, berättar Fredrik Rosén, marknadschef på RISE Bioekonomi.