Om vi ser på megatrenderna som ”utvecklingsvågor” (Kondratieff-cykler), verkar dessa bli allt kortare. Fem vågor har vi passerat och mycket tyder på att vi är på väg in i en sjätte. Vad denna trend kommer att bestå av vet vi ännu inte. Beståndsdelar som blir viktiga faktorer för den tekniska utvecklingen är sannolikt:

  • Globalisering med en mer sammanknuten värld.
  • Världens största ekonomier kommer att ligga i Asien.
  • En åldrande befolkning i många länder leder till förändrade konsumtionsmönster, nya synsätt på arbetslivet och ökade krav på mer och bättre hälsovård.
  • Nya livsstilar och värderingar får fäste. Etik, individuella lösningar och personligt välbefinnande får ökad betydelse.
  • En mer utbredd insikt om hur människan påverkar miljön leder till att hållbar
utveckling och tillväxt liksom socialt ansvar blir betydelsefulla komponenter.

Klimatfrågorna har snabbt vuxit i betydelse och genomsyrar den allmänna debatten. Om mänskligheten tar klimathotet på allvar kommer nya konsumtionsmönster att tvingas fram. Det är för närvarande mycket som tyder på att cleantech (miljöteknik) blir en viktig komponent i den sjätte utvecklingsvågen.