Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön jämfört med om gammal teknik används. Vi kallar det miljönytta.

En del av produkterna är sedan länge en del av vår vardag och deras miljöegenskaper är ingenting vi reflekterar över. Andra har nyligen blivit tillgängliga på marknaden eller börjar marknadsföras. Vissa kommer påverka miljösituationen i positiv riktning medan andra kanske kommer att falla i glömska då vi som konsumenter kommer att föredra andra nya innovationer. Vi kan inte veta på förhand vad som kommer göra mest nytta, men i mångfalden av produkter kommer vi sakta men säkert framåt till ett allt mer hållbart samhälle.

Vi har också spanat framåt i tiden och beskriver lösningar som fortfarande är på idé- och utvecklingsstadiet, men som kan komma att bli intressanta.

Miljönytta.se drivs och ägs av Svenskt Näringsliv och startades 2009.