Vårt moderna liv är beroende av innovationer som gjorts under de senaste två till trehundra åren. Ångmaskinen, elkraften, förbränningsmotorn, petrokemin och datatekniken har alla lett till stark utveckling och har skapat helt nya ekonomiska och sociala mönster i samhället. Sådana utvecklingsrörelser kallas ”megatrender” och lämnar stora avtryck i historien.

Samtidigt är historien fylld av närmast fantastiska felbedömningar av nyttan med olika uppfinningar. Hör här:

  • ”När Parisutställningen stängs kommer elljuset att försvinna med den och aldrig
 mer omtalas.” Erasmus Wilson, Professor i Oxford, 1878.
  • ”Allt som kan uppfinnas har blivit uppfunnet.” Charles Duell, chef för USA:s
 patentkontor 1899.
  • ”Det finns ingen anledning till att tro att någon skulle vilja ha en dator hemma.”
Ken Olsen, vd och grundare av Digital Equipment Corporation, 1977.

Men även personer som ser mer positivt på teknikutveckling går vilse emellanåt: Om Jules Vernes och andra science fictionförfattares visioner slagit in hade vi redan tagit flygbilen till jobbet, fått maten i form av piller och teleporterat oss till semesterparadiset på Mars.